Skip to content Skip to footer
Chơi Video

Tin lành cho mọi người

Tin Lành là gì?

Tâm điểm trong tín lý của đạo Tin Lành là niềm tin vào Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế của toàn nhân loại. Vậy nhưng nhân loại cần được cứu khỏi điều gì?

Lời Chúa nơi làm việc

Tất cả đều nằm trong kế hoạch

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:13-15 “Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo…
Gặp gỡ Chúa Jêsus
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:11-12 "Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài,…
Nỗi sợ và đức tin
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:7-10 “Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm,…
Đáp án nằm trong Kinh Thánh
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:3-6 “Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối…

Người làm chứng

Bị thương không đau
Xin thân chào các bạn! Nếu nói về lý do nào khiến tôi tin Chúa và muốn trở thành người…
Chúa là Đấng có thật
Khi chúng ta đang thành công trong sự nghiệp, có một gia đình hoàn hảo, thì tại sao chúng ta…
Đức Tin của người vợ làm thay đổi vận mệnh gia tộc
Kính thưa quý vị, "Hành trình đức tin" của mỗi người trong chúng ta đều có hoàn cảnh khác nhau,…
Chúa đã để riêng tôi ra
Ga-la-ti 1:15-16 “Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ,…

Video mới nhất

Thông báo & Tin tức

Tiếp nối truyền thống học Lời Chúa mùa Giáng Sinh
“Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi. Tôi trông cậy nơi lời…
Công tác truyền giảng mùa Giáng Sinh 2021
“Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy…
Kết quả thi Kinh Thánh Giáng Sinh năm 2021
Xin gửi đến quý tín hữu kết quả của ngày thi Kinh Thánh Giáng sinh…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn