Skip to content Skip to footer

Y tế - xã hội

Việc lành báo đáp ơn Chúa
Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Thi Thiên…
Hoạt động của ban Y Tế Xã Hội
Một số hình ảnh và hoạt động Ban YTXH – HTTL Sài Gòn đã thực hiện được trong thời gian…
Tổ hỗ trợ Covid-19 Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn
Với mong muốn hỗ trợ kịp thời các con cái Chúa trong Hội Thánh đang bị nhiễm bệnh hoặc thuộc…
Hiến máu cứu người- Hiến máu bằng tấm lòng biết ơn Chúa
Tôi sẽ lấy gì báo đáp cho Đức Giê-hô-va về các ơn lành Ngài ban cho tôi? Suốt hành trình…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn