LIÊN HỆ

LỄ THỜ PHƯỢNG CHÚA

CHÚA NHẬT

– Lễ 1 (sáng) : 08:30 
– Lễ 2 (chiều): 17:30

Liên hệ với chúng tôi.