Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giả thuyết: “Chúa Jesus chỉ ngất lịm trên thập tự giá, Ngài vẫn chưa thật sự chết đi.” Có đúng không?

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn