Skip to content Skip to footer
Chương trình Hội thao 2023
Với câu khẩu hiệu là “Kết nối – Đồng công – Kết quả” chương trình hội thao 2023 có chủ…
Cuộc đoàn tụ vĩ đại
Trong cuộc sống này, chúng ta đều phải trải qua sự ngắn ngủi của thời gian. Không ai biết chắc…
Chương trình bồi linh giáo viên Trường Chúa nhật năm 2023
Theo thông lệ hằng năm trước ngày Cơ Đốc giáo dục, các giáo viên Trường Chúa nhật có cơ hội…
Cuộc đoàn tụ vĩ đại
Sân bay, nơi hàng ngàn câu chuyện chia ly bắt đầu. Người thân, bạn bè hoặc người yêu đang chuẩn…
Con đường mới và sống
Con đường tơ lụa là một con đường huyền thoại nối liền Trung Hoa rộng lớn với vùng Tây Á,…
Con đường mới và sống
Không phải mọi con đường đều dẫn chúng ta đến cùng một đích. Đôi khi, chúng ta có thể lạc…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn