Skip to content Skip to footer
Tiếp nối truyền thống học Lời Chúa mùa Giáng Sinh
“Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi. Tôi trông cậy nơi lời Chúa”. Thi thiên 119:114 Lời…
Công tác truyền giảng mùa Giáng Sinh 2021
“Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắn chắn, đáng…
Sẵn sàng cho Chương trình Thánh nhạc mừng Chúa Giáng Sinh
Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, lòng người lo ngại. Nhưng tạ ơn Đức…
Thư Chúc Mừng Ngày Thanh Thiếu Niên Tin Lành
Thư Chúc Mừng Ngày Thanh Thiếu Niên Tin Lành (10/10/2021) của Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi - Tổng Liên Hội
Tri ân các bậc tiền nhân để học đòi đức tin của họ
Khi nhìn lại 100 năm phát triển, trước nhất Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn lớn tiếng cảm tạ ơn…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn