Skip to content Skip to footer

Ban Thiếu Niên

Lịch sử hình thành:

Ban Thiếu niên được thành lập từ những ngày đầu thành lập Hội Thánh. Với nhiều sự khó́ khăn, thiếu thốn và hạn chế nhưng cảm tạ ơn quan phòng của Chúa, Ngài đã dự bị, tiếp trợ và gìn giữ để Ban Thiếu niên Hội Thánh Sài Gòn được ổn định, duy trì và phát triển cho đến ngay hôm nay.

Đời sống thuộc linh các thế hệ thiếu niên của Hội Thánh Chúa được bồi dưỡng liên tục và không ngừng lớn lên trong Chúa, phòng nhó́m của Ban Thiếu niên được trang bị ngày càng tốt đẹp và đầy đủ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất trong việc thờ phượng Chúa, họ̣c Lời Chúa và các sinh hoạt thông công, tập hát hàng tuần.

Sinh hoạt ban ngành:

Ban Hướng dẫn chịu trách nhiệm chính hướng dẫn các em trong việc tập tành thờ phượng Chúa, họ̣c Lời Chúa, thăm viếng chăm só́c, tĩnh nguyện, tập hát, lên kế hoạch chuẩn bị các chương trình thông công, sinh hoạt, trại hè.

Trong các chương trình đặc biệt hàng năm như Thánh Kinh Hè hoặc Trại Hè, Ban Hướng dẫn còn mời thêm sự cộng tác giúp đỡ của một số anh chị em Ban Thanh niên và các cô chú, ông bà trong Hội Thánh có tâm tình và yêu quý các em thiếu niên.

Ngoài các chương trình thờ phượng Chúa định kỳ, Ban Thiếu Niên có tổ chức các chương trình đặc biệt khác trong năm như: Trại hè, Truyền giảng, Họp bạn, Lễ Cảm tạ Chúa, Du lịch dã ngoại.

Chủ đề năm

Chủ đề năm 2023: HIỆP MỘT TRONG CHÚA

Bài hát khẩu hiệu: BTC Kết chúng con làm một

Câu gốc khẩu hiệu: “Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ;” Rô-ma 15:5

Lịch sinh hoạt hằng tuần

Nhóm thờ phượng Chúa: 15:00 Chúa Nhật

Thăm viếng: 19:00 thứ Sáu

Tập hát: 19:15 thứ Bảy

Địa điểm nhóm thờ phượng Chúa và sinh hoạt hàng tuần: tại phòng Ban Thanh niên, lầu 2, số 161 Đề Thám, Quận 1.

Tin tức & thông báo

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn