Skip to content Skip to footer
Biệt Thánh ca Thi thiên 90 – “Chúa là nơi ở của chúng tôi”
Hành trình đức tin của tôi bước đi với Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn (HTTL. Sài Gòn)…
Biệt Thánh ca “Hành Trình Đức Tin”
Nhạc: Trương Văn Xê Lời: Nguyệt Thu Hội Thánh xưa nay vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn thách…
Lễ Cảm tạ Chúa kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn (1920-2020)
Chương trình lễ Cảm Tạ Chúa kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn diễn ra…
Nhân chứng lịch sử
Sợi dây vô hình kết nối các thế hệ con cái Chúa trong Hội Thánh chính là đức tin của…
Thế hệ tương lai, rường cột của Hội Thánh
Một thế kỷ vừa qua, biết bao thế hệ tiền nhân đã tận lực - tận hiến cho nhà Chúa…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn