Skip to content Skip to footer

Lược sử thành lập Hội Thánh

Năm 1918, trong hội nghị Mục vụ Truyền giáo được tổ chức tại Tourane (Đà Nẵng), giáo sĩ Olsen và Stebbins được bổ nhiệm hầu việc Chúa tại Sài Gòn. Ngay khi hội nghị kết thúc, hai ông cùng với giáo sĩ Jaffray và giáo sĩ Irwin lên đường vào Sài Gòn. Trải qua 6 ngày đi đường, khi nhìn thấy hàng triệu người dân Việt chưa biết đến Tin Lành vẫn còn thờ cúng, các giáo sĩ động lòng xót thương và nôn nả cầu xin Chúa thêm sức, để họ nhanh chóng đem sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu đến cho mọi người…
Đọc tiếp

Điểm nhóm Phú lợi

Đứng trước nhu cầu có thật của các tân tín hữu đang sinh sống và làm việc tại khu vực Chợ đầu mối Bình Điền, Điểm nhóm Phú Lợi – phường 7, quận 8 – Bình Điền được phôi thai khoảng đầu tháng 6 năm 2010 trong nhiệm kỳ của Mục sư Châu Văn Sáng – Quản nhiệm Hội Thánh Sài Gòn…
Đọc tiếp

1920

Năm thành lập

2500+

Thuộc viên Hội Thánh

15

Khu vực

23

Ban ngành

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn