Skip to content Skip to footer

Quản nhiệm Hội Thánh

MS. Nguyễn Thế Hiển

Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Sài Gòn

Phụ tá Quản nhiệm

MSNC. Hồ Hoàng Ân

Phụ tá Mục sư Quản nhiệm

Nữ TĐ. Lê Thị Lệ Hòa

Phụ tá Mục sư Quản nhiệm

Ban Chấp sự

CS. Trần Thanh Bạch

Thư Ký

 • Trưởng ban Âm thanh
CS. Phan Ngọc Danh

Phó Thư ký I

 • Trưởng ban Truyền thông
 • Trưởng ban Phiên dịch
CS. Phan Thiệu Huy

Phó thư ký II

 • Trưởng ban Trường Chúa Nhật
 • Đặc trách Ban Thiếu niên
CS. Võ Văn Tư

Thủ quỹ

CS. Nguyễn Thị Mai Loan

Phó thủ quỹ I

 • Trưởng ban Hậu cần
CS. Lê Thị Thu Hồng

Phó thủ quỹ II

 • Phó Ban Truyền giảng
CS. Nguyễn Thanh Tân

Ủy viên Ban Trị sự​​​

 • Trưởng ban Cầu nguyện
CS. Trần Văn Long

Ủy viên Ban Trị sự​​

 • Trưởng ban TVCS
CS. Trương Nhật Linh

Ủy viên Ban Trị sự​​

 • Đặc trách Ban Thanh niên
CS. Lâm Hoàng Vũ

Ủy viên Ban Trị sự​​​

 • Trưởng ban Tiếp Tân – Trật Tự
CS. Nguyễn Thị Thanh Thúy

Ủy viên Ban Trị sự

 • Phó ban Cầu nguyện
CS. Nguyễn Thị Phương Chi

Ủy viên Ban Trị sự​​​

CS. Lê Quốc Anh
 • Phó Ban Y Tế – Xã Hội
CS. Nguyễn Linh Công
 • Phó Ban Âm nhạc
CS. Nguyễn Sơn Hải
 • Trưởng Ban Âm nhạc
 • Trưởng Ban Lão niên
CS. Phan Thị Phương Trang
CS. Diệp Thị Xuân Thu
CS. Lê Minh Quân
 • Trưởng Ban Giữ xe
CS. Nguyễn Viết Nhẫn
 • Trưởng Ban Khánh Tiết
 • Trưởng Ban Tráng niên
CS. Lê Chí Thanh
 • Phó Ban TVCS
CS. Nguyễn Thị Thu Mai
 • Trưởng Ban Y Tế – Xã Hội
CS. Trần Trọng Huy
 • Trưởng Ban Truyền giảng
CS. Lê Ngọc Hà
 • Trưởng Ban Phụ nữ
CS. Trần Hữu Mười
 • Trưởng Ban TBSC

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn