Skip to content Skip to footer

Quản nhiệm Hội Thánh

MS. Nguyễn Thế Hiển

Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Sài Gòn

Phụ tá Quản nhiệm

MSNC. Hồ Hoàng Ân

Phụ tá Mục sư Quản nhiệm

Nữ TĐ. Lê Thị Lệ Hòa

Phụ tá Mục sư Quản nhiệm

Ban Chấp sự

CS. Phan Ngọc Danh

Thư ký

 • Trưởng ban Truyền thông
 • Trưởng ban Phiên dịch
CS. Trần Thanh Bạch

Phó thư ký I

 • Trưởng ban Âm thanh
CS. Phan Thiệu Huy

Phó thư ký II

 • Trưởng ban Trường Chúa Nhật
 • Đặc trách Ban Thiếu niên
CS. Võ Văn Tư

Thủ quỹ

 • Trưởng ban Truyền giảng
CS. Nguyễn Thị Mai Loan

Phó thủ quỹ I

 • Trưởng ban Hậu cần
CS. Nguyễn Thị Thu Mai

Phó thủ quỹ II

 • Trưởng ban Y tế – Xã hội
CS. Nguyễn Hồ Văn Hiển

Ủy viên Ban Trị sự

 • Trưởng ban Khánh tiết
CS. Nguyễn Sơn Hải

Ủy viên Ban Trị sự​

 • Trưởng ban Lão niên
 • Trưởng ban Âm nhạc
CS. Trương Nhật Linh

Ủy viên Ban Trị sự​​

 • Đặc trách Ban Thanh niên
CS. Nguyễn Thị Phương Chi

Ủy viên Ban Trị sự​​​

CS. Nguyễn Thanh Tân

Ủy viên Ban Trị sự​​​

 • Trưởng ban Cầu nguyện
 • Đặc trách Ban Thanh tráng
CS. Phan Thị Phương Trang

Ủy viên Ban Trị sự​​​

 • Đặc trách Ban Ấu nhi
CS. Nguyễn Thị Thanh Thúy
 • Phó ban Cầu nguyện
CS. Nguyễn Linh Công
 • Phó ban Âm nhạc
CS. Diệp Thị Xuân Thu
CS. Lê Chí Thanh
 • Phó ban T.Viếng – C.Sóc
CS. Trần Văn Long
 • Trưởng ban T.Viếng – C.Sóc
CS. Nguyễn Viết Nhẫn
 • Trưởng ban Tráng niên
 • Trưởng ban Giữ xe
CS. Lê Quốc Anh
 • Phó ban Y tế – Xã hội
CS. Trần Hữu Mười
 • Trưởng ban Tu bổ – Sửa chữa
CS. Trương Thanh Tùng
 • Trưởng ban Tiếp tân – Trật tự
CS. Lâm Hoàng Vũ
 • Phó ban Truyền thông
CS. Lê Ngọc Hà
 • Trưởng ban Phụ nữ
CS. Lê Thị Thu Hồng
 • Phó ban Truyền giảng

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn