Skip to content Skip to footer
Chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin tháng 11/2022
Cố Mục sư Billy Graham là người được Chúa dùng dắt đưa hàng vạn người về với Chúa Cứu Thế…
Chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin tháng 10/2022
Trong thế gian có khá nhiều tôn giáo và niềm tin, và tất cả đều có một điểm chung là…
Chương trình thi Kinh Thánh Giáng Sinh năm 2022
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi -Thi Thiên 119: 105 Hội Thánh…
Cuộc thi thiết kế ý tưởng kiến trúc nhà thờ Tin Lành Sài Gòn
Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố đã cung cấp cho Hội Thánh thông tin quy hoạch đô thị tại…
Chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin tháng 9/2022
Mỗi chúng ta ai cũng có những câu chuyện của riêng mình: câu chuyện về lần đầu tiên đi trải…
Thông báo: Chương trình hiến máu nhân đạo
“Hiến máu tình nguyện” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Mỗi…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn