Skip to content Skip to footer
Đấng chăn giữ tôi
Trong cuộc đời của tôi có biết bao nhiêu điều cần phải nói hay kể lại nhưng có một điều mà hôm nay tôi muốn viết ra đây để nhiều…
Ơn Chúa lớn lao
“Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” Trong cuộc sống của chúng…
Sống theo ý Chúa có dễ dàng chăng?
Tôi được sinh ra trong gia đình tin kính Chúa, được lớn lên với đức tin đơn sơ của bà ngoại và mẹ. Bà và mẹ là người giúp tôi…
Chúa là Cứu Chúa tôi
Chúa bảo vệ tôi trong hốc Đá vững an của Ngài, Chúa có chương trình tốt đẹp nhất dành cho cuộc đời tôi. Còn bạn thì sao? Bạn đã tìm…
Điều lòng con ao ước
Được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình tin Chúa từ đời ông bà, mà đặc biệt cha mẹ tôi là người hầu việc Chúa. Tôi được theo…
Bài học “Cảm tạ Chúa”
Là Cơ Đốc nhân, trong hành trình bước theo Chúa, về đức tin chúng ta thường cầu xin gì cho chính mình? Có ai cầu xin sự thử thách, cơn…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn