Skip to content Skip to footer
Chúa là Chân lý
Quý vị có đang loay hoay đi tìm chân lý cho cuộc đời mình? Quý vị đã tìm được một…
Chúa là Đấng có thật
Khi chúng ta đang thành công trong sự nghiệp, có một gia đình hoàn hảo, thì tại sao chúng ta…
Bình an thật
Chị Trần Thị Yến Oanh làm chứng về cách chị tìm được sự bình an thật cho cuộc sống của…
Điều rất cần cho chúng ta
Hầu hết người Việt Nam đều tôn kính Ông Trời. Tại vì Ngài là Ðấng Tạo Hóa của vũ trụ.…
Bảo hiểm linh hồn
Khi Howard Hughes, nhà tỉ phú Hoa kỳ từ trần năm 1976, ông để lại một tài sản khổng lồ…
Đấng lạ lùng
Cách đây hơn 2700 năm, ông Ê-sai được Thượng Ðế ban cho sự khôn ngoan để nói tiên tri. Ông…

Bạn có thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm?

    Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
    Sứ mệnh Hội Thánh:
    “TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

    © 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn