Skip to content Skip to footer
Chơi Video

Tin lành cho mọi người

Tin Lành là gì?

Tâm điểm trong tín lý của đạo Tin Lành là niềm tin vào Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế của toàn nhân loại. Vậy nhưng nhân loại cần được cứu khỏi điều gì?

Lời Chúa nơi làm việc

Chỉ ra điều sai trật

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 23:1-4 “Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm…
Người vĩ đại nhất
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:41-46 “Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi…
Điều răn lớn nhất
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40 "Người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Jêsus đã làm cho bọn…
Tranh luận ủng hộ sự sống lại
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:31-33 "Các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về…

Người làm chứng

Chúa là Cứu Chúa tôi
Chúa bảo vệ tôi trong hốc Đá vững an của Ngài, Chúa có chương trình tốt đẹp nhất dành cho…
Điều lòng con ao ước
Được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình tin Chúa từ đời ông bà, mà đặc biệt cha…
Bài học “Cảm tạ Chúa”
Là Cơ Đốc nhân, trong hành trình bước theo Chúa, về đức tin chúng ta thường cầu xin gì cho…
Quê hương của tôi
Trong thập niên 1910-1920, ông bà cố của tôi khi còn là cặp vợ chồng trẻ, sau khi cưới thì…

Video mới nhất

Thông báo & Tin tức

Chương trình thi Kinh Thánh Giáng Sinh năm 2022
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi -Thi…
Chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin: 7 thân hữu tin nhận Chúa
“Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” Rô-ma 10:13 Ngày cứu rỗi…
Chương trình Bồi linh năm 2022 của Ban Thanh niên
Vào dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, Ban Thanh niên HTTL. Sài Gòn đã có…
Cuộc thi thiết kế ý tưởng kiến trúc nhà thờ Tin Lành Sài Gòn
Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố đã cung cấp cho Hội Thánh thông tin…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn