Skip to content Skip to footer
Chơi Video

Tin lành cho mọi người

Tin Lành là gì?

Tâm điểm trong tín lý của đạo Tin Lành là niềm tin vào Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế của toàn nhân loại. Vậy nhưng nhân loại cần được cứu khỏi điều gì?

Lời Chúa nơi làm việc

Tức giận, hoảng sợ, và cảm động

Kinh Thánh: Mác 11:18-19 “Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời, bèn kiếm cách diệt Ngài; vì họ sợ Ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành.” (BTT) Lẽ thật…
Chúa Jêsus thi hành thẩm quyền trong Nhà Ngài
Kinh Thánh: Mác 11:15-17 “Đoạn, đến thành Giê-ru-sa-lem; Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi…
Lời cảnh báo gây sửng sốt
Kinh Thánh: Mác 11:12-14 “Sáng ngày, khi đã lìa làng Bê-tha-ni rồi, thì Ngài đói.…
Lăng kính Kinh Thánh
Kinh Thánh: Mác 11:7-11 "Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Jêsus, lấy…

Người làm chứng

Chúa yêu tôi
Tôi là một người con miền Trung, được sinh ra trong gia đình miền núi Quảng Nam. Ba tôi mất…
Chúa biết
Tôi nhận thấy đời người thật là ngắn ngủi, cuộc sống Chúa ban cho tôi ở trên đất này là…
Việc Chúa làm trên cuộc sống tôi
Môi tôi ngợi khen Chúa; Lòng tôi cảm tạ Ngài không thôi! Như bao Cơ Đốc nhân khác, ở lứa…
Đấng chăn giữ tôi
Trong cuộc đời của tôi có biết bao nhiêu điều cần phải nói hay kể lại nhưng có một điều…

Video mới nhất

Thông báo & Tin tức

Chương trình bồi linh chấp sự – nhân sự của Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn năm 2023
Cảm tạ Chúa mỗi năm chấp sự và nhân sự trong Hội Thánh được có…
Năng quyền của Phúc Âm
Chẳng lẽ chúng ta có mặt trên thế giới này chỉ để trải nghiệm 70…
Năng quyền của Phúc Âm
“Đời loài người như cây cỏ; người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng;…
“Con đường cứu rỗi”
“Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn