Skip to content Skip to footer

Tin lành cho mọi người

Tin Lành là gì?

Tâm điểm trong tín lý của đạo Tin Lành là niềm tin vào Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế của toàn nhân loại. Vậy nhưng nhân loại cần được cứu khỏi điều gì?

Lời Chúa nơi làm việc

Ý nghĩa của tên gọi

Kinh Thánh: Lu-ca 1:57-60 "Bấy giờ, đến ngày mãn nguyệt, Ê-li-sa-bét sanh được một trai. Xóm giềng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Ê-li-sa-bét, thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ tám, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ;…
Dành thời gian để chuẩn bị
Kinh Thánh: Lu-ca 1:56 "Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét chừng ba tháng, rồi trở về nhà…
Nhớ lại giao ước
Kinh Thánh: Lu-ca 1:54-55 "Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, và nhớ lại…
Giá trị được biến đổi
Kinh Thánh: Lu-ca 1:51-53 "Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép;…

Người làm chứng

Chúa yêu tôi
Tôi là một người con miền Trung, được sinh ra trong gia đình miền núi Quảng Nam. Ba tôi mất…
Chúa biết
Tôi nhận thấy đời người thật là ngắn ngủi, cuộc sống Chúa ban cho tôi ở trên đất này là…
Việc Chúa làm trên cuộc sống tôi
Môi tôi ngợi khen Chúa; Lòng tôi cảm tạ Ngài không thôi! Như bao Cơ Đốc nhân khác, ở lứa…
Đấng chăn giữ tôi
Trong cuộc đời của tôi có biết bao nhiêu điều cần phải nói hay kể lại nhưng có một điều…

Video mới nhất

Thông báo & Tin tức

Chương trình Hội thao 2023
Với câu khẩu hiệu là “Kết nối – Đồng công – Kết quả” chương trình…
Cuộc đoàn tụ vĩ đại
Trong cuộc sống này, chúng ta đều phải trải qua sự ngắn ngủi của thời…
Chương trình bồi linh giáo viên Trường Chúa nhật năm 2023
Theo thông lệ hằng năm trước ngày Cơ Đốc giáo dục, các giáo viên Trường…
Cuộc đoàn tụ vĩ đại
Sân bay, nơi hàng ngàn câu chuyện chia ly bắt đầu. Người thân, bạn bè…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn