Skip to content Skip to footer
Chơi Video

Tin lành cho mọi người

Tin Lành là gì?

Tâm điểm trong tín lý của đạo Tin Lành là niềm tin vào Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế của toàn nhân loại. Vậy nhưng nhân loại cần được cứu khỏi điều gì?

Lời Chúa nơi làm việc

Một kế hoạch huấn luyện

Kinh Thánh: Mác 3:13-15 "Kế đó, Đức Chúa Jêsus lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỉ."…
Thẩm quyền trên ma quỷ
Kinh Thánh: Mác 3:11-12 "Khi tà ma thấy Ngài, bèn sấp mình xuống nơi chân…
Chúa có kế hoạch khác
Kinh Thánh: Mác 3:9-10 “Bởi cớ dân đông, nên Ngài biểu môn đồ sắm cho…
Theo Chúa Jêsus
Kinh Thánh: Mác 3:7-8 "Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ…

Người làm chứng

Chúa biết
Tôi nhận thấy đời người thật là ngắn ngủi, cuộc sống Chúa ban cho tôi ở trên đất này là…
Việc Chúa làm trên cuộc sống tôi
Môi tôi ngợi khen Chúa; Lòng tôi cảm tạ Ngài không thôi! Như bao Cơ Đốc nhân khác, ở lứa…
Đấng chăn giữ tôi
Trong cuộc đời của tôi có biết bao nhiêu điều cần phải nói hay kể lại nhưng có một điều…
Ơn Chúa lớn lao
“Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo…

Video mới nhất

Thông báo & Tin tức

Họp mặt – Bồi linh các Ban ngành và Ban hát lễ đầu nhiệm kỳ 2023
Chiều Chúa nhật 05/02/2023 vừa qua, các Ban ngành và các Ban hát lễ trong…
Tổng kết Trường Chúa nhật năm 2022
Ban Trường Chúa nhật (TCN) dâng lời cảm ơn Chúa đã cho giáo viên và…
Lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh năm 2022: “Chúa đến trong thế gian”
“Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội,…
Kết quả các chương trình thánh nhạc và chia sẻ niềm tin trong mùa Giáng sinh 2022
Lịch sử hình thành và phát triển của nhân loại đã từng chứng kiến hàng…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn