Skip to content Skip to footer
Chơi Video

Tin lành cho mọi người

Tin Lành là gì?

Tâm điểm trong tín lý của đạo Tin Lành là niềm tin vào Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế của toàn nhân loại. Vậy nhưng nhân loại cần được cứu khỏi điều gì?

Lời Chúa nơi làm việc

Giá của một nô lệ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:6-10 "Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân…
Kết cục của điều ác
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:1-5 "Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng…
Ba lần chối Chúa
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:69-75 “Bấy giờ Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy…
Chúa Jêsus là ai
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:63b-68 “Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến…

Người làm chứng

Đấng chăn giữ tôi
Trong cuộc đời của tôi có biết bao nhiêu điều cần phải nói hay kể lại nhưng có một điều…
Ơn Chúa lớn lao
“Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo…
Sống theo ý Chúa có dễ dàng chăng?
Tôi được sinh ra trong gia đình tin kính Chúa, được lớn lên với đức tin đơn sơ của bà…
Chúa là Cứu Chúa tôi
Chúa bảo vệ tôi trong hốc Đá vững an của Ngài, Chúa có chương trình tốt đẹp nhất dành cho…

Video mới nhất

Thông báo & Tin tức

Tổng kết bài học Kinh Thánh hàng tuần
Các sách Kinh Thánh đọc: Châm ngôn - Giê-rê-mi 52. Thời gian: Từ 12/06/2020 đến…
Chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin tháng 11/2022
Cố Mục sư Billy Graham là người được Chúa dùng dắt đưa hàng vạn người…
Chương trình bồi linh và thông công 7 ban hát lễ trong Hội Thánh – năm 2022
Trưa Chúa nhật 30/10/2022, Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn (HTTL. Sài Gòn) tổ chức…
Kết quả chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin tháng 10/2022
Trên thế giới này, có rất nhiều con đường để con người lựa chọn, rất…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn