Skip to content Skip to footer

Tin lành cho mọi người

Tin Lành là gì?

Tâm điểm trong tín lý của đạo Tin Lành là niềm tin vào Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế của toàn nhân loại. Vậy nhưng nhân loại cần được cứu khỏi điều gì?

Lời Chúa nơi làm việc

Tự mãn hay kiên trì

Kinh Thánh: Lu-ca 5:17-19 “Một ngày kia, Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê, và thành Giê-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đó, quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bịnh. Bấy giờ, có…
Dành thời gian cầu nguyện
Kinh Thánh: Lu-ca 5:15-16 “Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn…
Không cần quảng cáo
Kinh Thánh: Lu-ca 5:14-15 "Đức Chúa Jêsus cấm người đó học chuyện lại với ai;…
Chạm để chữa lành
Kinh Thánh: Lu-ca 5:12-13 "Đức Chúa Jêsus đương ở trong thành kia, có một người…

Người làm chứng

Chúa yêu tôi
Tôi là một người con miền Trung, được sinh ra trong gia đình miền núi Quảng Nam. Ba tôi mất…
Chúa biết
Tôi nhận thấy đời người thật là ngắn ngủi, cuộc sống Chúa ban cho tôi ở trên đất này là…
Việc Chúa làm trên cuộc sống tôi
Môi tôi ngợi khen Chúa; Lòng tôi cảm tạ Ngài không thôi! Như bao Cơ Đốc nhân khác, ở lứa…
Đấng chăn giữ tôi
Trong cuộc đời của tôi có biết bao nhiêu điều cần phải nói hay kể lại nhưng có một điều…

Video mới nhất

Thông báo & Tin tức

Chúa không hề quên
Ai trong chúng ta cũng từng mắc phải triệu chứng của căn bệnh hay quên.…
Chúa không hề quên
Chúng ta có biết rằng sự quên của con người thường tuân theo một khuôn…
Sự hy sinh vỹ đại
Nhắc đến tình yêu và sự hy sinh chúng ta thường nhớ đến chuyện tình…
Chương trình thi Kinh Thánh Giáng sinh dành cho quý tín hữu Hội Thánh Sài Gòn năm 2023
Theo thông lệ hàng năm, Hội Thánh tiếp tục tổ chức thi Kinh Thánh Giáng…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn