Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tổ hỗ trợ Covid-19 Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn

Với mong muốn hỗ trợ kịp thời các con cái Chúa trong Hội Thánh đang bị nhiễm bệnh hoặc thuộc diện khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ban Chấp sự Hội Thánh đã thành lập TỔ HỖ TRỢ COVID-19 HTTL SÀI GÒN để cung cấp thông tin lạc cho con cái Chúa liên hệ khi có cần.

Nhiệm vụ của TỔ HỖ TRỢ COVID-19 HTTL SÀI GÒN là tư vấn y tế khi xác định dương tính Covid-19, cho mượn máy tạo oxy, máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2), bình oxy, cung cấp túi thuốc điều trị Covid (khi có chỉ định của bác sĩ tư vấn của Tỗ hỗ trợ), tặng nước khử khuẩn, khẩu trang, phối hợp với Ban YTXH, Ban TVCS HT cấp phát túi lương thực các trường hợp khi bị cách ly, phong tỏa, hỗ trợ tài chính đối với các trường hợp điều trị F0, diện khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Thông tin liên hệ: Khi có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ BĐH TỔ HỖ TRỢ COVID-19 HTTL SÀI GÒN:
Tổ trưởng: CS. Phan Ngọc Danh – Thư ký Hội Thánh – Điện thoại: 090 6719 250
Các ủy viên:
– MSNC Hồ Hoàng Ân, Phụ tá MSQN- Điện thoại: 084 751 7388
– CS. Trần Thanh Bạch – Phó Thư ký Hội Thánh- Điện thoại: 093 2062 128
– CS. Nguyễn Thị Thu Mai, Trưởng ban YTXH- Điện thoại: 094 8718 768
– CS. Nguyễn Thị Phương Chi, Thư ký Ban TVCS- Điện thoại: 090 3974 552

  • Nhóm vận chuyển: Nguyễn Khánh Linh, Lê An Hải, Trương Nhật Linh, Trang Hiệu Linh.
  • Nhóm bác sỹ tư vấn: Bs Bùi Thế Hòa, Bs Lê Quốc Anh, Bs Lê Thanh Sơn, Bs Phạm Định Hải.

Quý con cái Chúa thêm lời cầu nguyện xin Chúa chữa lành, cung ứng, gìn giữ Hội Thánh, từng mái gia đình, mỗi tín hữu được bình an đi qua cơn đại dịch. Cũng xin kêu gọi con cái Chúa dự phần dâng hiến cách rời rộng để Hội Thánh có thêm ngân quỹ hỗ trợ cho con cái Chúa trong hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này.