Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thờ phượng Chúa vào ngày thứ Bảy hay Chúa nhật là đúng theo Kinh Thánh?

Trong Kinh Thánh có ghi dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng Đức Chúa Trời vào ngày Sa-bát (thứ Bảy) và một số giáo phái khác cũng thờ phượng Chúa vào ngày thứ Bảy, nhưng giáo hội Tin Lành lại thờ phượng Chúa vào ngày Chúa nhật. Vậy thờ phượng Chúa ngày thứ Bảy hay ngày Chúa nhật là đúng theo Kinh Thánh?

Bạn thân mến,

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gởi câu hỏi về Góc Tâm Vấn. Góc Tâm Vấn xin trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 31:12-17 ghi rõ ràng luật ngày Sa-bát mà Đức Chúa Trời ban truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải tuân giữ: “Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Phần ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nhứt là các ngươi hãy giữ ngày sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta, là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh. Vậy, hãy giữ ngày sa-bát, vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó, phải bị xử tử; kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó, cũng sẽ bị truất khỏi vòng dân sự. Người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày sa-bát hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử. Ấy vậy, dân Y-sơ-ra-ên sẽ giữ ngày sa-bát trải các đời của họ, như một giao ước đời đời. Ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Y-sơ-ra-ên, vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong sáu ngày, qua ngày thứ bảy Ngài nghỉ và lấy sức lại.” Và đây cũng là điều răn thứ tư mà Đức Chúa Trời bắt buộc dân Y-sơ-ra-ên phải vâng giữ (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11). Chữ Sa-bát có nghĩa là ngày yên nghỉ, tức là ngừng làm việc. Chính Đức Chúa Trời đã thiết lập ngày Sa-bát (Sáng Thế Ký 2:2-3) vì ích lợi cho con dân Ngài. Mục đích Chúa thiết lập ngày Sa-bát là để cho dân sự của Chúa nghỉ ngơi tất cả các công việc thường làm hàng ngày và ra mắt thờ phượng Chúa. Nếu không có ngày Sa-bát thì dân sự cứ mãi lo làm việc và không có thì giờ đến với Chúa, không có mối tương giao với Chúa, không nghe được sự dạy dỗ của Chúa và e rằng họ sẽ xa cách Chúa. Trong thời Cựu Ước, tức thời kỳ luật pháp, dân Y-sơ-ra-ên tuân giữ ngày Sa-bát rất nghiêm túc. Người nào vi phạm luật ngày Sa-bát sẽ bị xử tử (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:15).

Qua thời Tân Ước, tức thời kỳ ân điển, Chúa Giê-xu đã làm cho luật pháp của Đức Chúa Trời được trọn vẹn vì Ngài đã đắc thắng sự chết, sống lại cách khải hoàn vào ngày thứ nhất trong tuần. Hội Thánh đầu tiên bắt đầu thờ phượng Chúa vào ngày Chúa nhật thay vì ngày thứ Bảy (ngày Sa-bát): “Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh; Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ, và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm” (Công vụ 20:7). Hội Thánh đầu tiên chọn ngày Chúa nhật là ngày đầu tuần làm ngày thánh vì đây là ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu sống lại. Kể từ đó, Hội Thánh của Chúa Giê-xu nhóm thờ phượng Chúa vào ngày Chúa nhật cho đến ngày nay. Chúa nhật là ngày của Chúa (Khải Huyền 1:10), là ngày yên nghỉ phước hạnh, ngày mà con dân Chúa nghỉ tất cả công việc để đi thờ phượng Chúa. Ngày nay, cả thế giới đều lấy ngày này làm ngày nghỉ.Như vậy, bạn đã thấy ngày Sa-bát là ngày nghỉ bắt buộc theo luật lệ dành cho người Y-sơ-ra-ên. Còn ngày Chúa nhật là ngày tự nguyện dành cho tất cả Cơ Đốc nhân. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Vậy thì làm sao! Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy!” (Rô-ma 6:15) Vâng, đúng vậy, ngày nay Hội Thánh của Chúa Giê-xu không còn ở dưới sự ràng buộc của luật pháp Môi-se, nhưng ở dưới sự tự do của ân điển Đấng Christ (Ga-la-ti 4:1-26). Vì vậy, ngày nay bạn không cần phải giữ ngày Sa-bát như người Y-sơ-ra-ên, nhưng khi bạn làm theo mệnh lệnh Chúa dạy: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh”, bạn biệt riêng ngày Chúa nhật để đi thờ phượng Chúa là đúng với Kinh Thánh, không có gì sai. Nhưng điều quan trọng hơn cả ngày Sa-bát và ngày Chúa nhật, đó là đời sống bạn phải thờ phượng Chúa mỗi ngày bằng tâm thần và lẽ thật, ấy là của lễ Chúa đẹp lòng và vui thích. Cầu xin Chúa ban phước cho bạn khi bạn làm theo Lời Chúa dạy.
Thân mến.

Quý tín hữu có thắc mắc hay vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng làm theo 1 trong 2 cách sau:
Bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9
Gửi vào địa chỉ email: tamvan@httlsaigon.org 

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn