Giải bóng đá kỷ niệm 100 năm TL HTTL Sài Gòn

Giải bóng bàn kỷ niệm 100 năm TL HTTL Sài Gòn

Tận hiến cho Chúa trên Hành Trình Đức Tin

Cảm tạ ơn Chúa vì “Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng”. Trên hành trình đức tin theo Chúa,…

Hiến máu cứu người- Hiến máu bằng cả tấm lòng biết ơn Chúa

Tôi sẽ lấy gì báo đáp cho Đức Giê-hô-va về các ơn lành Ngài ban cho tôi? Suốt hành trình…

Gala doanh nhân Cơ Đốc

Chương trình họp mặt doanh nhân Cơ đốc đấu giá gây quỹ cho Lễ Cảm Tạ và Tái thiết nhà…

Viết Bài Làm Chứng

📌 Hướng tới Lễ Cảm Tạ Chúa 100 năm thành lập HTTL. Sài Gòn và để khích lệ đức tin…