Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Các chương trình lễ Cảm tạ Chúa

* Chương trình 1: Lễ Cảm tạ Chúa
Chủ đề: HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN
Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
Thời gian: 8:00 thứ Bảy 6/8/2022
Trực tuyến: https://www.youtube.com/watch?v=l3FPlzyzCG0

* Chương trình 2: Lễ Thờ phượng và Cảm tạ Chúa
Chủ đề: ĐỨC TIN MẦU NHIỆM
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn.
Thời gian: 8:00 Chúa nhật 7/8/2022
Trực tuyến: https://www.youtube.com/watch?v=haiqiF942QY

* Chương trình 3: Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin
Chủ đề: ĐƯỢC CỨU BỞI ĐỨC TIN
Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
Thời gian: 19:00 Chúa nhật 7/8/2022
Trực tuyến: https://www.youtube.com/watch?v=ppQ0w2CNrUg

Kính mong quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện và cùng tham dự các chương trình lễ Cảm tạ Chúa tại nhà thờ Tin Lành Chi hội Sài Gòn – địa chỉ: 155 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

#HTTLSaiGon #100namthanhlap

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn