Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thế hệ tương lai, rường cột của Hội Thánh

Một thế kỷ vừa qua, biết bao thế hệ tiền nhân đã tận lực – tận hiến cho nhà Chúa tại HTTL Sài Gòn, để giờ đây Hội Thánh ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, không thể thiếu những người trẻ – là thế hệ tương lai, là rường cột của Hội Thánh được nuôi dưỡng và dạy dỗ bằng lời Chúa.

Chúng ta hãy cùng xem và lắng nghe những điều họ biết về Hội Thánh “nhà”, những bài học, kỷ niệm chẳng thể nào quên. Đặc biệt là những ước mong và cam kết của họ trong những ngày tháng tới.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn