Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhân chứng lịch sử

Sợi dây vô hình kết nối các thế hệ con cái Chúa trong Hội Thánh chính là đức tin của các bậc tiền nhân- là người đương đại của các chặng đường lịch sử, là người cùng đạp chân mình trên đất hứa Chúa ban và xây dựng khải tượng trên những khó khăn bắt bớ.

Hãy cùng dành ít phút lắng nghe dòng lịch sử qua lời kể của các bậc tiền nhân, những mảnh ghép ký ức theo tháng năm làm nên bức tranh lịch sử trăm năm của Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn