Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lễ Cảm tạ Chúa – Kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Tráng niên

Đầu tháng 3 vừa qua, Ban Tráng niên đã tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa – Kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây cũng là cơ hội để mỗi thành viên trong Ban Tráng niên dâng lên lời cảm tạ Chúa về những ân điển diệu kỳ mà Ngài ban cho trong đời sống phục vụ của mình nói riêng và cho sự tăng trưởng của ban Tráng niên nói chung.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn