Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hành trang đơn sơ

Kinh Thánh: Mác 6:8-11

“Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi; chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó, cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào, người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chân mình, để làm chứng cho họ.” (BTT)

Hầu hết mọi người đều thích nghĩ trước và chuẩn bị cho tương lai. Đó là điều khôn ngoan (Lu-ca 14:28). Nhưng thật dại dột khi nghĩ rằng những việc chúng ta làm cho Đức Chúa Trời phụ thuộc vào kế hoạch khéo léo của chúng ta (Gia-cơ 4:13-17). Điều đó sẽ khiến chúng ta kiểm soát tương lai cách ngạo mạn, nhưng Chúa nói rằng đó không phải là trách nhiệm của chúng ta; việc đó là của Ngài (Châm ngôn 20:24). Thế nên, dù chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu thì từng giai đoạn trong chức vụ đều là một hành trình đến nơi chưa biết. Vì vậy, chúng ta không thể chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra bởi vì chúng ta không biết chúng có thể là gì. Sự chu cấp của Đức Chúa Trời chỉ đến khi chúng ta bước đi trong đức tin (Phi-líp 4:14-19). Chúng ta có thể vui thích khi nghĩ rằng chúng ta tự túc, nhưng điều đó đi ngược lại với đặc tính của Phúc Âm. Khi Chúa Jêsus ngự vào lòng chúng ta, Ngài hành động cách tự do theo ân điển của Ngài, bởi vì chúng ta không có gì dâng cho Ngài. Khi chúng ta đi theo Phúc Âm của Chúa Jêsus, chúng ta không có nguồn lực nào ngoại trừ đức tin Chúa ban để tin cậy vào sự chu cấp của Ngài.

Chúa Jêsus đang dạy cho các lãnh đạo của Hội Thánh đầu tiên về việc Ngài chu cấp mọi thứ. Đây là chuyến đi truyền giáo đầu tiên của họ mà không có Ngài. Sáu nhóm gồm hai người sẽ đi đến những nơi khác nhau trong năng quyền của Đấng Christ để kêu gọi mọi người ăn năn (Công vụ 26:19-20) và tin vào Chúa Jêsus. Đó là khúc dạo đầu cho các hành trình truyền giáo trong tương lai. Họ có sự cho phép của Chúa Jêsus và sự đồng hành của một người khác, nhưng không có nhu yếu phẩm dự phòng, thậm chí là thức ăn hay tiền bạc. Khi vào đến thành, họ phải tìm kiếm sự rộng rãi mà Chúa sẽ cung cấp. Lòng hiếu khách là một phần trong văn hóa Trung Đông, đến bây giờ vẫn vậy; nhưng họ cần tìm kiếm ngôi nhà nào chịu tiếp họ vì khao khát Đấng mà họ đại diện.

Sau đó, Chúa Jêsus bảo họ di chuyển đến nơi khác khi sự tiếp đón và cung cấp đã hết. Điều đó đã đúng vào thời của Ê-li (I Các Vua 17:4, 9), và sự giống nhau này có thể đã nhắc cho các sứ đồ tập sự nhớ rằng họ cũng là những tiếng nói tiên tri kêu gọi mọi người tuân theo Giao ước Mới (Công vụ 13:47). Nếu sứ điệp Phúc âm bị từ chối, họ vẫn phải tiếp tục vì cơ hội mà họ có được. “Phủi bụi đã dính chân” dường như là một hành động hẹp hòi nhẫn tâm đối với những người chống lại Phúc Âm. Nhưng sứ mệnh của nước Đức Chúa Trời, theo như lời Chúa Jêsus rao dạy, có tính năng động và cấp bách mà nhiều Hội Thánh không quen, là những người miễn cưỡng trình bày các tuyên bố của Đấng Christ. Thay vào đó, họ tuyên bố “làm cầu nối đến với cộng đồng”, và điều này trở thành mục đích cuối cùng của họ, thay vì sử dụng cầu nối để đem Phúc Âm đến với mọi người.

Cơ Đốc nhân thường chia sẻ nhiều mối bận tâm cá nhân tại nơi làm việc (gia đình, sức khỏe, giải trí, sở thích, thể thao…), vậy tại sao không chia sẻ Phúc Âm? Chúng ta luôn thiếu năng lực cho nhiệm vụ ấy (II Cô-rinh-tô 3:4-5), nhưng nhiều tín hữu sắp xếp đời sống của họ sao cho việc “chia sẻ về Chúa Jêsus” là suy nghĩ cuối cùng, thay vì là nguyên tắc chủ đạo (Công vụ 1:8). Chúa đặt bạn vào trong cộng đồng và tại nơi làm việc để trở thành sự sáng. Bạn không thể chuẩn bị hết mọi thứ, nhưng hãy cầu nguyện có được đức tin để ra đi với hành trang đơn sơ, mong đợi Chúa dẫn dắt và chu cấp. Thật đáng suy ngẫm … ngay bây giờ hãy quyết định tin cậy Chúa và rao truyền Phúc Âm!

Lạy cha Thiên thượng, cảm ơn Chúa đã ban cho con Đấng Cứu Thế để con được chia sẻ về Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã do dự, cứng đầu khước từ hay ích kỷ không tin vào sự hướng dẫn và chu cấp của Chúa. Xin cho con chuẩn bị sẵn Phúc Âm lưu động tại bất cứ nơi nào con đi. Con biết Chúa sẽ chu cấp cho con, và dấy lên trong con lòng nhiệt thành và sự khẩn trương. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn