Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Con gặt được sai đi

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:37-38

“Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” (BTT)

Các môn đồ đã nhìn thấy nhiều người tin Chúa Jêsus. Như những chiên lạc, đám đông đáp ứng Tin Lành của Ngài đều kinh ngạc khi Chúa Jêsus là người chăn đầy lòng thương xót đến tìm họ (Mat 9:35-36) và họ được đảm bảo an toàn trong tình yêu thương của Ngài. Việc tương tự xảy ra ở mọi nơi các môn đồ đi đến. Một ngày nọ, khi thấy những đám đông đến cùng Ngài, Chúa Jêsus nói với các môn đồ rằng còn có nhiều người hơn cần đến với Ngài nhưng họ cần được giúp đỡ để đến với Ngài.

Những đoàn người đến với Chúa Jêsus giống như một cánh đồng lúa chín đang rung rinh trước gió. Cánh đồng đang chờ được thu hoạch. Nhưng ai sẽ bước vào mùa gặt? Chúa Jêsus bảo các môn đồ cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha. Họ nên cầu xin điều gì? Chỉ đơn giản là xin Ngài sai con gặt đến để thu hoạch lúa. Chúa Jêsus không mời gọi các môn đồ và những người tình nguyện tập họp người ta đến với Đức Chúa Trời – mà xin Đức Chúa Cha sai con gặt đến.

Từ liệu “sai đi” trong tiếng Hy Lạp, là một động từ mạnh. Đó cũng là từ liệu được dùng khi nói về việc trục xuất hoặc đuổi quỷ. “Sai đi” nghĩa là “ném ra ngoài thật mạnh”, giống như cách người ta phóng tên lửa. Giống như tên lửa, thợ gặt không thương lượng hợp đồng hoặc tình nguyện giúp đỡ nhưng họ được Đức Chúa Trời sai đi bởi thẩm quyền và qua quyền năng của Ngài. Đó không phải là sự lựa chọn của họ mà là sự ủy thác của Chúa. Không đi khi Chúa sai không phải là một lựa chọn có lý do mà là không vâng lời Chúa.

Nước Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục được mở rộng cho đến khi danh Chúa được mọi người trên đất biết đến (Ha 2:14); và để điều đó xảy ra, Đức Chúa Trời giao việc cho các con gặt của Ngài. Các môn đồ đang được huấn luyện để được sai đi (Mat 28:18-20); được giao nhiệm vụ trở thành những người rao giảng Phúc Âm, nói cho thế giới biết rằng Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế mà Đức Chúa Trời đã hứa và thúc giục mọi người đặt niềm tin nơi Ngài. Sau các sứ đồ, nhiều người khác đã được sai đi và rất nhiều người được đem đến với Đấng Christ. Nếu bạn biết Chúa, bạn cũng là một thành viên trong đội ngũ những người làm việc cho Ngài, bạn có trách nhiệm nói cho những người xung quanh biết rằng chỉ có Chúa Jêsus mới có quyền năng cứu rỗi. Chia sẻ Phúc Âm với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cũng là một phần thiết yếu trong việc Chúa kêu gọi bạn. Hãy hoàn thành phận sự của bạn ngay hôm nay!

Lạy Chúa Cứu Thế, con cảm ơn Ngài về những người đã nói với con về Chúa Jêsus và cách đặt niềm tin nơi Ngài. Con xin Chúa tha thứ vì những lần con bỏ qua trách nhiệm nói cho người khác biết về Đấng Cứu Thế. Xin giúp con thực hiện sứ mệnh mà Ngài đặt để trên cuộc đời con, là con cái của vương quốc Ngài và là con gặt trong cánh đồng lúa chín của Ngài; đặc biệt là ở những nơi con đang sống và làm việc. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn