Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa là Chân lý

Quý vị có đang loay hoay đi tìm chân lý cho cuộc đời mình? Quý vị đã tìm được một Đấng Quyền năng, Đấng yêu thương để tôn thờ chưa?

Có một Đấng Chân thật đã từ trời xuống thế gian, bằng lòng gánh lấy cái chết đau đớn và sỉ nhục nhất trên thập tự giá để cứu chuộc quý vị thoát khỏi sự khốn khổ của tội lỗi và ban cho quý vị sự sống đời đời.

Mời quý vị cùng chúng tôi nghe lời làm chứng của ông Trần Văn Long – Chấp sự của HTTL Sài Gòn để biết nhiều hơn về Đấng Quyền năng, Đấng yêu thương đó và hãy mau mau mời Đấng ấy làm Chủ cuộc đời mình. Khi ấy quý vị sẽ kinh nghiệm được một đời sống thoả vui trong Ngài.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn