Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ăn năn để có đời sống mới

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 14:1-5

“Lúc ấy, Hê-rốt là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Đức Chúa Jêsus, thì phán cùng bầy tôi rằng: Đây là Giăng Báp-tít. Người chết đi sống lại, nhân đó mới làm được mấy phép lạ như vậy. Số là, bởi cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp là em mình, nên vua Hê-rốt đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù. Vì Giăng có can vua rằng: Vua không có phép được lấy người đó làm vợ. Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri.”

Vua Hê-rốt đang lo sợ. Mặc dù là vị vua cai trị phần phía nam của Y-sơ-ra-ên, bao gồm cả Giê-ru-sa-lem, nhưng ông vẫn sợ dân chúng và lẽ thật. Ông sợ dân chúng vì họ nhiệt tình ủng hộ Giăng Báp-tít, người mà Hê-rốt đã bỏ tù và sau đó xử tử. Vợ của Hê-rốt yêu cầu chém đầu Giăng vì Giăng đã chỉ trích cuộc hôn nhân loạn luân của bà ấy. Hê-rốt sợ vợ nên sát hại Giăng (Ma-thi-ơ 14:6-12). Nhưng sau đó ông sợ dân chúng, những người có thể nổi loạn và rồi chính quyền La Mã sẽ cất đi quyền lực của ông và cả cái đầu của ông nữa.

Nhưng nỗi sợ lớn nhất của Hê-rốt là sợ lẽ thật. Và do đó ông e sợ Giăng, người đã nói rõ sự thật. Ông đã từng thích trò chuyện với Giăng cho đến khi những cuộc trò chuyện nói về những việc quá riêng tư (Mác 6:20). Tuy nhiên, khi lẽ thật xung đột với lối sống của mình, thì Hê-rốt đã chọn lối sống tội lỗi và phớt lờ lẽ thật. Vì vậy, khi nghe nói có một người đang giảng dạy một cách khôn ngoan và làm phép lạ như Giăng, thì ông lo sợ rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã khiến nhà tiên tri sống lại. Và rồi Hê-rốt e sợ cả Đức Chúa Trời nữa.

Không phải Giăng sống lại, mà là Chúa Jêsus bắt đầu chức vụ công khai của Ngài. Tin tức tốt lành về Chúa Jêsus có sức lan truyền mạnh mẽ. Mọi người đều biết một chút gì đó về tin tức ấy và về Con Người tuyệt vời này. Những gì Ngài nói đều có tác động tương tự trên dân Y-sơ-ra-ên giống như Giăng Báp-tít: sứ điệp bắt đầu giống nhau – “Hãy ăn năn!” Giăng đã nói với Hê-rốt như thế, nhưng vị vua ngoan cố không chịu nghe. Chúa Jêsus đã đánh thức “những bóng ma” trong quá khứ của Hê-rốt và ông ta sợ hãi.

Chúa Jêsus phơi bày “những bóng ma” của quá khứ. Không phải vì Ngài muốn mọi người sống trong nỗi sợ bị trừng phạt, mà Ngài muốn họ ăn năn và nhận được sự tha thứ, thay đổi lối sống và sẵn sàng cho thiên quốc. Nhưng nhiều người sống trong nỗi sợ “những bóng ma” của quá khứ. Không cần phải như vậy. Chúa Jêsus đã đến để mang lại sự sống chứ không phải sự chết. Ngài tha thứ chứ không kết tội. Nhưng trước hết mọi người cần phải ăn năn (Công vụ 17:30). Nếu không ăn năn, thì sẽ không có sự tha thứ và không được hòa giải… mà chỉ có nỗi sợ bị trừng phạt. Đó là lý do tại sao tin tức tốt lành về tình yêu thương của Đức Chúa Trời là cần thiết cho thế giới suy đồi này. Nếu Đức Chúa Trời ban cho bạn đời sống mới qua Phúc Âm, bạn có thể loan báo tin tức tốt lành đó để giải thoát những người đang bị ma quỷ bắt làm nô lệ cho sự sợ hãi (Hê-bơ-rơ 2:14-15).

Kính lạy Chúa của lẽ thật! Cảm ơn Chúa vì Ngài biết mọi điều và không ai có thể trốn được ánh sáng chiếu rọi phát ra từ lẽ thật của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con khi con cố gắng trốn tránh lẽ thật của Chúa mà không nhận ra rằng Ngài chỉ muốn con nhận ra tội lỗi của mình để ăn năn và Ngài sẽ tha thứ cho con. Xin Chúa giúp con biết ăn năn và khuyến khích người khác cũng làm như vậy để họ có thể thoát khỏi gọng kìm sợ hãi của ma quỷ. Trong Danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn