Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự thật về Chúa Jêsus

Kinh Thánh: Mác 12:28

“Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-sê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Jêsus đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết?” (BTT)

một sức hút phi thường trong lời nói của những người khôn ngoan. Chúa Jêsus vượt xa sự khôn ngoan của con người, và trở thành nam châm thu hút những người ghét Ngài; nhưng họ không thể gạt Ngài ra khỏi tâm trí. Những lời đối đáp cực kỳ sâu sắc của Ngài trước các câu hỏi gài bẫy đã khơi gợi sự ngưỡng mộ của đám đông (Mác 1:22) và khiến kẻ thù của Ngài cực kỳ ấn tượng. Mặc dù không rõ vị giáo sư này hỏi thật hay có dụng ý gì khác, nhưng người này đã đưa ra giả định rằng có một vài điều răn quan trọng hơn những điều răn còn lại. Tất nhiên, giả định này là sai.

Mọi triết lý tôn giáo không tin vào Đấng Christ đều hoạt động dựa trên cơ sở cho rằng, bạn có thể trở nên tốt đẹp hơn chỉ khi bạn có đủ thông tin và chuẩn mực đạo đức (Mác 10:17). Để ảo tưởng này trở nên đáng tin cậy, cần phải có một hệ thống thứ bậc các điều răn, nghiêng về những điều răn dễ gìn giữ. Đó chính xác là thứ được tạo ra bởi sự giảng dạy bổ sung của các thầy dạy luật qua nhiều năm. Chính những quy tắc đó đã lên án Chúa Jêsus khi Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát (Mác 3:2) và khiến Chúa Jêsus lên án toàn bộ hệ thống quy tắc chi li hà khắc của họ trong khi họ hoàn toàn làm ngơ mối liên hệ với Chúa (Ma-thi-ơ 23:13-29).

Khái niệm cho rằng vi phạm bất kỳ điều răn nào (dù nhỏ nhặt cách mấy) cũng là rào cản tuyệt đối ngăn trở mối thông công với một Đức Chúa Trời thánh khiết sẽ khiến cho mọi hệ thống tôn giáo trở nên bất khả thi. Nhưng đó là sự thật (Rô-ma 3:23). Đó là lý do tại sao chúng ta cần Chúa Jêsus chết thế cho tội lỗi chúng ta (II Cô-rinh-tô 5:21). Chỉ trong Đấng Christ thì mỗi điều răn mới quan trọng như những điều răn còn lại, và mọi tội lỗi đều lấy làm gớm ghiếc như nhau đối với Chúa… tuy nhiên, chỉ trong Đấng Christ mới có cách chữa trị hữu hiệu lạ lùng cho tội lỗi đó! (Rô-ma 5:1).

Thế giới theo chủ nghĩa tương đối của chúng ta thích nghiêm trọng hoá những hành vi chống đối xã hội hiếm gặp và hớn hở bỏ qua những tội lỗi phổ biến. Mệnh lệnh truyền dạy của Chúa qua Kinh Thánh dường như im lặng đáng kinh ngạc khi Hội Thánh phớt lờ bổn phận công bố lẽ thật. Việc này không chỉ quan trọng đối với sự cứu rỗi cá nhân của bạn bè chúng ta, mà còn để đem các cộng đồng trở lại với giao ước ân điển của Đức Chúa Trời. Những người làm việc này được gọi là các tiên tri: nhiều người trong số họ đã bị bịt miệng, chẳng hạn như Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 14:3-12)… nhưng điều đó chỉ chứng tỏ rằng sứ điệp của họ đã có tác dụng. Chẳng phải đã đến lúc chúng ta lên tiếng vì lẽ thật, không chỉ là về cơn thạnh nộ của Chúa bởi cớ tội lỗi chúng ta, mà còn về lòng nhân từ đầy yêu thương của Ngài khi ban cho chúng ta một phương cách để được tha tội sao?

Kính lạy Đức Chúa Cha. Tạ ơn Chúa vì Ngài thánh khiết và chẳng hề có bóng dáng của tội lỗi. Xin Chúa giúp con hiểu rằng không có quan niệm nào gọi là “tội lớn và tội nhỏ”. Xin Chúa giúp con tra xét lại đời sống con và cách con nói về các điều răn của Ngài, hầu cho con làm đẹp lòng Ngài và những người khác có thể được giải thoát khỏi những ảo tưởng của họ về đạo đức. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn