Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đức tin, sự cầu nguyện và quyền năng Chúa

Kinh Thánh: Mác 11:22-25

“Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.” (BTT)

Phân đoạn Kinh Thánh này bắt đầu bằng một mệnh lệnh “Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời”! Chúa Jêsus dạy Phi-e-rơ và các sứ đồ tập sự khác rằng đừng ngạc nhiên khi lời của Đức Chúa Trời đi đôi với hành động. Với vai trò là lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên trong tương lai, Phi-e-rơ cần phải rao ra Lời của Đức Chúa Trời và mong đợi rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động cách đầy quyền năng. Phúc Âm thời các sứ đồ cũng là một sự cứu rỗi thông qua việc rao giảng (Rô-ma 1:16). Điều quan trọng là mối quan hệ giữa họ với Chúa Jêsus Christ: nếu họ tin cậy Ngài, Ngài sẽ hành động tương ứng với đức tin của họ.

Mặc dù Chúa Jêsus đã biểu dương đức tin đơn sơ của cha một đứa trẻ bị quỷ ám (Mác 9:24), nhưng Ngài cũng đòi hỏi một đức tin hoàn toàn vững vàng và không có sự hoài nghi. Hãy gạt bỏ những băn khoăn, do dự để đến gần với ngôi ơn phước (Hê-bơ-rơ 4:16). Chúa muốn các môn đồ của Ngài ra đi cách mạnh dạn và tự tin. Khi chúng ta chắc chắn rằng những lời cầu nguyện của chúng ta hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Chúa thì chúng ta sẽ nhận được sự đáp lời trong năng quyền Ngài. Gia-cơ, em cùng mẹ khác cha của Chúa Jêsus hiểu rõ điều này và đã nhắc lại trong thư tín của ông (Gia-cơ 1:6).

Nhưng tên Cám Dỗ vẫn có thể đem chân lý nầy ra khỏi văn cảnh để xuyên tạc Lời Chúa nhằm kích động những ai đang khao khát quyền lực, ngay cả trong Hội Thánh; hoặc để làm nản lòng những người đã mòn mỏi trông đợi được chữa lành nhưng vẫn chưa khỏi bệnh. Câu “Hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi” trở thành công thức đối với một số người, còn đối với những người khác lại là một lời chế giễu về mặt tâm linh để buộc tội những người mà sự cầu nguyện của họ dường như không được đáp lại… rằng họ không có đủ đức tin. Đây không phải là lời kêu gọi chúng ta tự trấn an mình tin vào một điều gì đó, mà là để chúng ta mạnh dạn nhận lãnh bất cứ điều gì Chúa ban cho (theo lời Kinh Thánh) và tin cậy Ngài vì chúng ta biết rằng Chúa đã hứa điều đó và chúng ta tin Ngài. Không phải lời cầu nguyện của chúng ta “linh nghiệm”, mà chính Đức Chúa Trời là Đấng sẽ hành động cách đầy năng quyền để đáp lại lời cầu nguyện trong đức tin của chúng ta. Khi có đức tin, ắt chúng ta sẽ biết cầu nguyện.

Tương tự như vậy, nếu chúng ta tin vào sự tha thứ của Chúa thì chúng ta thể hiện đức tin của mình bằng cách tha thứ cho người khác. Nếu chúng ta thờ ơ với sự tha thứ của Ngài qua sự hy sinh của Đấng Christ, thì chúng ta có loại đức tin nào? Nếu chúng ta không thể tha thứ cho người khác thì tại sao Chúa phải tha thứ cho chúng ta hay làm bất kỳ một phép lạ nào kém hơn? Chúa Jêsus đã dạy nguyên tắc tương tự trong Bài giảng trên núi (Ma-thi-ơ 6:14-15). Lời cầu nguyện nửa vời phản ánh đức tin hâm hẩm vào sự cứu rỗi nửa vời cùng với sự tha thứ nửa vời. Tin, được theo dõi bởi những điều chứng tỏ đức tin – sự vâng lời và sự cầu nguyện bằng đức tin. Bài thánh ca xưa có câu rất hay: “Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời”! Đó là lý thuyết, và giờ đây đã đến lúc để chúng ta thực hành bài học ấy!

Lạy Chúa là Đấng Toàn Năng. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã hành động cách đầy năng quyền khi chúng con tin vào những điều Ngài đã phán với chúng con. Xin Chúa tha thứ cho con về việc cầu nguyện nửa vời, lòng vị tha nửa vời và sự thuận phục nửa vời vào ý muốn của Ngài. Xin Chúa dạy con biết cầu nguyện và sống đẹp ý Ngài cũng như ngày càng mạnh mẽ, tăng trưởng trong mối tương giao với Chúa. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn