Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Báp-têm cho trẻ sơ sinh có đúng theo Kinh Thánh?

Hỏi: Báp-têm cho trẻ sơ sinh có đúng theo Kinh Thánh không?

Đáp: Không có chỗ nào trong Kinh Thánh Tân Ước đề cập rõ ràng đến phép báp-têm cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rất rõ phép báp-têm là gì, dành cho ai, và đạt được mục đích gì. Báp-têm trong tiếng Hy Lạp βαπτίζω có nghĩa là “nhận chìm, dìm xuống, ngâm” cái gì đó trong nước. Báp-têm là sự thi hành thích hợp chỉ cho những ai đặt đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, như một lời tuyên xưng công khai về đức tin và sự đồng nhất hoá của họ với Ngài. Phép báp-têm biểu thị sự hiệp nhất với Chúa Cứu Thế trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Sứ đồ Phao-lô xác nhận lẽ thật nầy trong thư tín của ông gởi cho tín hữu tại Cô-lô-se: “Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại” (Cô-lô-se 2:12). Hơn nữa, báp-têm là một biểu tượng của sự bắt đầu đời sống Cơ Đốc nhân, nên chỉ được ban cho những người thật sự bắt đầu đời sống Cơ Đốc nhân.

Những phân đoạn Kinh Thánh sau đây cho thấy rằng báp-têm chỉ được dành cho những người tuyên xưng đức tin của mình, là những người thật sự tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau bài giảng của Phi-e-rơ tại Lễ Ngũ tuần, Kinh Thánh ghi rõ: “Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm;” (Công vụ các sứ đồ 2:41a). Cũng vậy, khi Phi-líp rao giảng Phúc âm ở xứ Sa-ma-ri, Kinh Thánh ghi lại: “Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp-têm” (Công vụ các sứ đồ 8:12). Từ ánh sáng Lời Chúa, phép báp têm cho trẻ sơ sinh không phù hợp với định nghĩa của Kinh Thánh về phép báp têm, hoặc phương pháp báp têm trong Kinh Thánh. Trong tổ chức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, khi các bậc cha mẹ tin Chúa muốn dâng con mình cho Đấng Christ, thì nghi thức dâng con trẻ cho Chúa được thực hiện, và điều nầy hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh (xem Mác 10:14-16). Tuy nhiên, ngay cả khi trẻ sơ sinh được dâng cho Chúa, thì khi lớn lên, chúng nó vẫn sẽ phải đưa ra quyết định cá nhân là tin vào Chúa Giê-xu Christ để được cứu rỗi.

(Ghi chú: Những tranh luận về phương thức và ý nghĩa của báp-têm từ các quan điểm thần học khác nhau vẫn còn. Vì vậy, trong bài giải đáp thắc mắc nầy, những tranh cãi đó không được đề cập.)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn