Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đấng Tạo Hóa dạy chúng ta cách dùng tạo vật

Kinh Thánh: Mác 2:27-28

“Đoạn, Ngài lại phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.”(BTT)

Người ta thường cảm thấy mệt mỏi vào cuối ngày. Chúng ta cũng vậy! Ngay cả Chúa Jêsus cũng vậy khi Ngài còn trong thân xác con người (Mác 4:38). Dù mọi người luôn muốn vượt trổi hơn đồng nghiệp về thời gian họ làm việc nơi công sở, nhưng chúng ta không được tạo dựng để làm những cỗ máy hoạt động liên tục. Chỉ có Chúa mới có thể liên tục thưc hiện công việc của Ngài với năng lượng và độ chính xác không đổi. Vì vậy, nếu nghĩ rằng chúng ta có thể làm như vậy chẳng khác gì thờ thần tượng. Dù Chúa Jêsus đang bị chỉ trích vì vi phạm các quy luật tôn giáo vụn vặt do con người đặt ra về ngày Sa-bát trong thời Chúa Jêsus (Mác 2: 18-3: 5), nhưng Ngài đã tập trung vào ý định của Đức Chúa Trời là dành một trong bảy ngày để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa (Sáng Thế Ký 2: 2-3; Xuất Ê-díp-tô Ký 20: 8-11). Từ “sa-bát” có nghĩa là “dừng lại”.

Chúa Jêsus tuyên bố hai điều quan trọng trong đoạn Kinh Thánh này, đó là mục đích luật pháp của Đức Chúa Trời, và ai có thẩm quyền để xác định điều nào là đúng. Ngày Sa-bát là ý tưởng của Đức Chúa Trời; một ngày trong tuần được biệt ra thánh để thờ phượng Chúa. Vào thời Nê-hê-mi, sau khi Đức Chúa Trời giúp những người phu tù trở về xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem, một số người muốn dùng ngày Sa-bát để buôn bán thêm hoặc vui chơi. Họ đã bị quở trách nghiêm khắc. Hãy đọc Nê-hê-mi 13:15-22 – đó là lời cảnh báo hữu ích về việc thời gian nghỉ ngơi. Những người theo chủ nghĩa thế tục có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang cố gắng phá hỏng niềm vui của con người. Những người theo chủ nghĩa tôn giáo có thể cho rằng bỏ đi những thú vui là một cách để nhận được sự ban ơn của Chúa. Nhưng Cơ Đốc nhân biết, hoặc nên biết, rằng khi Đức Chúa Trời phán điều gì, thì đó là vì lợi ích của chúng ta – vì Ngài yêu chúng ta. Làm việc 24/7 vừa không tôn vinh Đức Chúa Trời vừa không mang lại hiệu quả về lâu về dài. Dành một ngày trong bảy ngày để thờ phượng và nghỉ ngơi là cách Đức Chúa Trời giữ cho chúng ta khỏe mạnh. Bỏ qua điều này thì sẽ đau khổ (như những người xung quanh bạn).

Lời tuyên bố quan trọng hơn đó là Chúa Jêsus tuyên bố Ngài là Chúa của ngày Sa-bát. Đây là lời tuyên bố vừa tự xưng mình là Đấng Tạo Hóa, Đấng thiết lập ngày Sa-bát (Sáng thế ký 2:2-3) vừa tự xưng là Đức Chúa Trời mà tất cả mọi người phải khai trình trước mặt Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:10). Trong khi các nhà lãnh đạo tôn giáo đầy quyền lực cố gắng kiểm soát dân chúng bằng những luật lệ mà Đức Chúa Trời không hề muốn, thì Chúa Jêsus lại đưa họ trở lại với mục đích yêu thương của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo và mệnh lệnh của Ngài. Chúa Jêsus có quyền định nghĩa những điều chính Ngài đã chỉ dẫn và cũng có quyền bác bỏ những giải thích sai lầm mà nhiều người thiếu hiểu biết ưa thích (Mác 3:4).

Đó là lý do tại sao các câu chuyện Phúc Âm giải thích rất rõ những mơ hồ trong triết học và tôn giáo. Hãy thử thách thức một người bạn đọc một trong những sách Phúc Âm với bạn trong tuần này xem. Phúc Âm Mác cho người đọc cái nhìn mới mẻ về Chúa Jêsus là tin tốt lành cho thế gian đang mệt mỏi với học thuyết trí tuệ và sự thao túng của tôn giáo (Mác 1:1). Hãy để chính Chúa Jêsus nói về Ngài qua những trang Phúc Âm. Đừng sợ người ta đặt câu hỏi; đó là điều cần thiết để họ tháo dỡ những hàng rào lý lẽ nông cạn mà họ đã dựng nên. Đồng thời, đừng ngại tự hỏi mình đã nghỉ một ngày như Đức Chúa Trời quy định để thờ phượng Ngài và biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời chưa (Thi thiên 46:10)?

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, cảm ơn Ngài vì Lời Ngài được thiết lập vì ích lợi cho con. Xin tha thứ cho con vì đã bỏ qua lời Ngài và không cho bạn bè và đồng nghiệp của con thấy lẽ thật yêu thương của Ngài. Xin giúp con can đảm dừng lại để lắng nghe Ngài, để Ngài định rõ ngày của con và giúp con khuyến khích người khác cũng để cho Ngài làm điều đó cho họ. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn