Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đơn thuốc trị mọi bệnh thuộc linh

Một thương gia giàu có danh vọng và tài năng. Ông có đủ những gì mà cuộc đời cung phụng, nhưng điều ông không tìm gặp được là hạnh phúc. Ông luôn bối rối, căng thẳng tinh thần lo âu và đau khổ. Tình trạng này kéo dài mãi cho đến khi một trong những bác sĩ để nghị ông nên tìm gặp một vị Mục sư.…

Thế là vị thương gia kia tìm đến một vị Mục sư thuộc Hội Thánh Giám lý. Vị Mục sư bắt đầu đề cập đến những toa thuốc chữa bệnh và sau đó ông lấy giấy viết một toa thuốc khác đưa cho ông thương gia bệnh hoạn.

Toa thuốc của vị mục sư có đề mấy chữ: Thi Thiên 23. Năm lần một ngày, dùng trong bảy ngày. Mục sư giải thích và khuyên thương gia làm đúng theo toa thuốc. Theo đó, ông phải đọc Thi Thiên 23 sau khi thức dậy buổi sáng sớm, đọc cẩn thận trong tinh thần cầu nguyện và suy gẫm. Rồi sau khi dùng điểm tâm đọc lại lần nữa. Tiếp đó sau bữa ăn trưa, sau bữa ăn tối và cuối cùng trước khi lên giường ngủ.

Kết quả là sau một tuần lễ thực hành, tinh thần và cuộc sống của người thương gia đã đổi khác. Ông có thể hát mãi Thi Thiên 23 với niềm vui mới. (NVDCBG).