Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhà vua và thằng Đần

Có một ông vua nọ rất yêu thích thằng Đần. Thằng nầy ngu đần, nói ra toàn những lời xuẩn ngốc. Mỗi khi có chuyện không vui về triều chính, vua thường nói với thằng Đần cho vui. Những lời nói ngu ngơ của nó khiến vua giảm bực dọc. Vua có cho nó cây gậy, gọi là “gậy đần”. Khi ban cho nó, vua có nói: “Hễ ai mà đần hơn mi, mi có thể trao chiếc gậy nầy cho hắn”.
Thế rồi một ngày kia vua lâm trọng bệnh, mặt ủ mày châu, thằng Đần tới thăm. Vua nói với Đần:
– Đần ơi, ta sắp đi đây.
– Vua đi đâu? Đần hỏi.
– Ta không biết!
– Khi nào bệ hạ đi?
– Ta cũng không biết!
– Nơi bệ hạ sắp tới như thế nào?
– Ta cũng không biết luôn!
Suy đi nghĩ lại một hồi, thằng Đần chẳng hiểu gì hết. Bất chợt mắt nó sáng lên, chạy đi lấy cây gậy đần rồi nói với vua:
– Đức vua ơi, ngài đi đâu mà không biết, lúc nào đi cũng không, chỗ đến như thế nào cũng không biết, thế thì hôm nay tôi xin trao lại cho ngài chiếc gậy này, bởi vốn dĩ ngài xứng đáng nhận nó hơn tôi!

Suy ngẫm:
Quý vị có biết linh hồn mình sẽ đi đâu sau khi thở hơi cuối cùng không? Hơn thế nữa, quý vị cũng không biết lúc nào mình đi, cho nên cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu mới biết nơi linh hồn mình đi đến là thiên đàng phước hạnh.
Chúa Giê-xu phán:
Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng: Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.” (Giăng 14:2-3 – TTHĐ)
Nguồn: “TIN và SỐNG” – Mục sư N.H.V

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn