Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ẩn dụ về điều ác

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:33-39

“Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia, trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và cất một cái tháp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn, và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước; thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng: Chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng: Người nầy là kẻ kế tự đây; hè! Hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho, và giết đi” (BTT)

Giống như những doanh nhân thành đạt ngày nay, người chủ trong câu chuyện này là Chúa Jesus đã lên kế hoạch xây dựng vườn nho với hệ thống an ninh phù hợp để bảo vệ mùa màng khỏi sự tàn phá của động vật hoặc bị trộm cắp. Sau khi thiết lập xong mọi thứ, ông cho những người nông dân thuê còn mình chuyển sang thành lập khu vườn khác. Người thuê có nghĩa vụ phải giữ mùa màng cho chủ. Suy cho cùng, vườn nho vẫn là của người chủ.

Nhưng những người thuê vườn nho không muốn nộp lại hoa lợi cho chủ. Họ muốn chiếm cho riêng mình nên bạo hành những người giúp việc. Cuối cùng, chủ gửi con trai của mình đến, người đáng lẽ phải được tôn trọng. Chúa Jêsus nói rằng họ xem cái chết của đứa con là cơ hội cuối cùng để chiếm lấy vườn nho, nên đã sát hại anh ta.
Chúa Jêsus kể câu chuyện này không lâu trước khi Ngài bị treo trên thập tự giá và bị những kẻ gian ác sát hại. Toàn bộ câu chuyện nói về Ngài. Câu chuyện ngụ ngôn mô tả Đức Chúa Trời, các nhà tiên tri và chính Ngài. Đức Chúa Trời làm chủ mọi thứ và lập kế hoạch cho mọi việc với mục đích làm sáng danh Ngài. Nhưng những người Ngài tin tưởng giao phó thế giới cho, cụ thể là vùng Đất Hứa, lại không muốn phục vụ Ngài mà muốn chiếm lấy Vương quốc Đức Chúa Trời. Họ đã bạo hành nhiều nhà tiên tri và Chúa Jêsus biết rằng họ cũng đang âm mưu giết Ngài (Giăng 8:40).

Các lãnh đạo tôn giáo biết chính xác Chúa Jêsus đang nói về điều gì (Ma-thi-ơ 21:46). Nhưng điều quan trọng là họ biết rằng Chúa biết điều đó. Âm mưu của họ không hề làm Chúa Jêsus kinh ngạc. Và họ vẫn không từ bỏ âm mưu. Sự gian ác trong họ sẽ không bao giờ được thỏa mãn cho đến khi Ngài chết. Mặc dù nghe câu chuyện ngụ ngôn cho họ thêm cơ hội để ăn năn, nhưng họ vẫn không hối cải (Ma-thi-ơ 21:32). Bị cuốn vào tội ác và không thể thoát khỏi là một điều khủng khiếp. Chỉ có quyền năng của Chúa Jêsus mới có thể giải thoát con người khỏi sự cám dỗ. Nếu bạn bị kẹt trong vòng xoáy của sự gian ác, hãy kêu cầu cùng Chúa Jêsus! Hãy từ bỏ sự kiêu hãnh và ăn năn. “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi” (Gia-cơ 4:7-8).

Lạy Đức Chúa Trời của ân điển! Cảm ơn Ngài đã ban cho thế giới này nhiều cơ hội để ăn năn. Và con biết ơn vì Ngài đã luôn khuyến khích con phải ăn năn. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con những khi cứng lòng, không muốn thuận phục Ngài hay làm sáng danh Ngài. Xin hãy ban cho con ân điển tươi mới để con ăn năn và tin cậy Ngài. Và nguyện Chúa dùng con để khích lệ những người chưa tin cũng ăn năn, để nước Cha sẽ đến trên đất cũng như trên Thiên đàng. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn