Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tin Lành là gì?

Tâm điểm trong tín lý của đạo Tin Lành là niềm tin vào Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế của toàn nhân loại. Vậy nhưng nhân loại cần được cứu khỏi điều gì?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần phải quay trở lại lúc thế giới được tạo dựng. Các tín hữu Tin Lành được dạy rằng chỉ có một Đức Chúa Trời và “thuở ban đầu” Ngài chỉ cần phán liền có sự tồn tại của toàn bộ vũ trụ. Trên trái đất, Đức Chúa Trời tạo dựng nên hai người, một người nam và một người nữ, tên là A-đam và Ê-va. thu gọn

Họ được giao cai quản khu vườn mà họ đang sống, và được tự do ăn bất kỳ loại cây trái nào ngoại trừ Cây biết điều Thiện và điều Ác. Một thời gian sau, Ê-va bị ma quỷ cám dỗ ăn trái cây này và sau đó, chính Adam cũng ăn trái cấm. Cả hai nhận thức và “hiểu điều thiện và điều ác”, bằng chứng là họ cảm thấy xấu hổ về việc mình lõa thể.

Không vâng lời Đức Chúa Trời đã dẫn đến việc họ bị trục xuất khỏi Khu vườn và phải gánh chịu hậu quả là sự chết. Trải qua nhiều thế hệ sau A-đam, Đức Chúa Trời chọn một người tên là Áp-ra-ham để làm thành một dân tộc vĩ đại. Một dân tộc mà một ngày nào đó sẽ cho ra đời một Cứu Chúa để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết.

Theo dương lịch chúng ta đang sử dụng, năm sinh của Chúa Giê-xu được chọn là năm thứ 1, Đấng mà các Cơ đốc nhân tin rằng đó chính là Cứu Chúa đã được hứa ban. Theo Kinh Thánh Tân ước, Chúa Giê-xu được sinh ra bởi một nữ đồng trinh tên là Ma-ri, sống một cuộc đời vô tội và sau đó đã hy sinh thân Ngài để chuộc tội cho toàn nhân loại. Từ ngữ chuộc tội được sử dụng để mô tả một hành động trả nợ giúp hoặc bôi xóa tội lỗi và vi phạm của một người. Sau ba ngày, Chúa Giê-xu đã đắc thắng sự chết và âm phủ bằng cách sống lại từ cõi chết để sắm dành thiên đàng cho những ai tin Ngài để được sự tha tội.

Chúa Giê-xu phục sinh đã hiện ra với nhiều người trong khoảng thời gian bốn mươi ngày trước khi Ngài thăng thiên. Từ đó, Ngài sẽ cùng trị vì với Đức Chúa Cha và sai Đức Thánh Linh đến để dạy dỗ các môn đồ của Ngài. Tín hữu Tin Lành cũng tin rằng một ngày nào đó Chúa Giê-xu sẽ trở lại thế giới này để phán xét tất cả loài người, dầu đang sống hoặc đã chết, và ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài và hình phạt đời đời cho những kẻ không tin. Cơ đốc giáo gọi sứ điệp của Chúa Giê-xu Christ là Phúc Âm, có nghĩa là Tin Lành.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn