Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chuẩn bị sự ra đời của Napoléon II

Ngày 10/8/1810, khi hoàng hậu Ma-rie Louis, vợ của đại đế Napoléon sắp hạ sinh người con đầu lòng, thì toàn thể dân chúng tại kinh thành Paris và toàn nước Pháp hồi hộp chờ đợi biến cố. Các vị vương công và tướng lãnh đến điện Varsaille để hỏi thăm tin tức. Các bà mệnh phụ phu nhân và những người phụ nữ phục dịch trong hoàng cung đều trong tư thế sẵn sàng giúp người mẹ và đứa con sắp sinh ra.

Họ chuẩn bị hai chiếc giường. Nếu hài nhi sinh ra là hoàng tử thì họ đặt trong chiếc giường màu xanh da trời. Còn nếu là một công chúa thì sẽ đặt trên giường màu hồng. Kinh đô Paris cũng tặng cho hài nhi mới sinh một chiếc nôi bằng vàng và bằng ngà voi. Quần áo và tã dành cho hài nhi trị giá 300.000 quan thời giá bấy giờ.

Sau những giờ phút hồi hộp chờ đợi, toàn dân Pháp hân hoan hay tin hài nhi sinh ra là hoàng tử. Napoléon đại đế rất vui mừng và đích thân loan báo tin nầy cho quốc dân. Để chào mừng biến cố này, các khẩu đại bác của quân đội hoàng gia bắn 101 phát. Riêng tại kinh đô Paris, dân chúng đổ xô ra đường phố nhảy mừng, vì hoàng đế đã có người nối nghiệp trong tương lai.

Hoàng tử được đặt tên là Napoléon II. Lịch sử còn thuật lại hài nhi trên đây không được hạnh phúc lâu dài, vì vài năm sau đó, Napoléon đại đế bị thất trận, bị truất ngôi và chết trong cảnh lưu đày, còn Napoléon II thì qua đời khi mới được 21 tuổi.

Suy gẫm:
Khác với việc chuẩn bị cho sự ra đời của Napoléon II, Đấng Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời hầu như không được chuẩn bị gì cả. Không nôi, không giường, không người chờ chực, chỉ sinh ra nơi máng cỏ chuồng chiên hôi hám, nghèo nàn. Nhưng ngôi và nước của Ngài thì còn đến đời đời, và Ngài là Vua vĩnh cửu của toàn cõi vũ trụ.

Nguồn: “CHUYỆN HAY Ý ĐẸP” – Mục sư N.V.B

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn