Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sứ mạng thiết yếu

Kinh Thánh: Mác 1:32-39

32 Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài. 33 Cả thành nhóm lại trước cửa. 34 Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ, chẳng cho phép các quỉ nói ra, vì chúng nó biết Ngài. 35 Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. 36 Si-môn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. 37 Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đang tìm thầy. 38 Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. 39 Ngài trải khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỉ.

Câu gốc: “Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến” (câu 38)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Dân chúng đến tìm Chúa Giê-xu để làm gì?

-Vì sao sáng sớm hôm sau các môn đồ đi tìm Chúa?

-Chúa trả lời với họ thế nào?

-Câu trả lời này cho biết sứ mạng thiết yếu của Chúa Giê-xu là gì?

-Bạn noi gương Chúa Giê-xu ra sao?

Dân Do Thái trải qua thời kỳ khô hạn thuộc linh trong 400 năm Đức Chúa Trời yên lặng. Các lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ thi hành chức vụ thiếu sức sống và quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu bước vào chức vụ công khai, Ngài đã đem đến một luồng gió mới làm tươi tỉnh tâm linh những người nghe Ngài vì “Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu” (Mác 1:22). Từ câu 23-31 ghi lại một ngày Sa-bát bận rộn của Chúa. Ngài giảng dạy tại nhà hội, đuổi tà ma ra khỏi một người, và chữa lành bệnh cho bà gia ông Phi-e-rơ. Ngày Sa-bát theo luật định là ngày không được làm việc gì hết, do đó dân chúng phải chờ “đến chiều, mặt trời đã lặn”, tức hết ngày Sa-bát, thì “cả thành nhóm lại trước cửa” và đem người bệnh đến với Chúa Giê-xu. Sự đau khổ của dân chúng khiến Chúa Giê-xu thương xót, Ngài đuổi quỷ và chữa lành những bệnh tật cho họ.Sáng sớm hôm sau, Chúa Giê-xu dậy sớm để tương giao với Cha.

Các môn đồ đã tìm đến và thưa rằng: “Hết thảy đương tìm thầy” (câu 37). “Hết thảy” là ai? Là những người ở tại thành phố Ca-bê-na-um tìm Chúa Giê-xu để mong được chữa lành. Các môn đồ muốn Chúa Giê-xu quay về nhà ông Phi-e-rơ tiếp tục chữa bệnh, đuổi quỷ, và tiếng tăm của Ngài sẽ vang xa, nhiều người từ vùng khác sẽ tiếp tục kéo đến tìm sự cứu giúp từ nơi Ngài, chắc chắn Ngài sẽ càng nổi tiếng hơn. Nói cách khác, những người này nhìn thấy Chúa Giê-xu như người đáp ứng nhu cầu thuộc thể của họ. Thế nhưng Chúa Giê-xu đã trả lời: “Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến” (câu 38). Chúa yêu thương đoàn dân và thấy sự đau đớn về thể chất của họ, nhưng Ngài cũng biết rõ mục đích Ngài đến thế gian và chương trình của Đức Chúa Cha là gì. Chúa Giê-xu nhập thể không phải để chữa bệnh hay để được nổi tiếng, Ngài đến để rao truyền Phúc Âm, giảng về Nước Đức Chúa Trời, và thực thi chương trình cứu rỗi của Cha giao phó.Noi gương Chúa Giê-xu, mỗi chúng ta cần nhìn lại và tự hỏi rằng sứ mạng thiết yếu nhất của tôi, của gia đình, và Hội Thánh hiện nay là gì? Có thể chúng ta có nhiều việc phải thực hiện, có nhiều trách nhiệm phải hoàn thành nhưng điều quan trọng hơn hết là đừng quên chúng ta được cứu để trở nên những chứng nhân rao truyền Phúc Âm.

Bạn có đặt sứ mạng rao truyền Phúc Âm lên hàng đầu trong đời sống bạn không?Lạy Chúa, giữa những bận rộn của cuộc sống, xin cho con luôn nhớ sứ mạng thiết yếu Ngài giao phó cho con. Xin dùng con để đem Phúc Âm đến cho gia đình và những người chung quanh con.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 22:29-53

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn