Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tri ân giáo viên Trường Chúa Nhật

Giáo viên không chỉ là chức danh để biểu thị cho một công việc nhưng đó còn là danh xưng cho những thầy cô công tác trong lĩnh vực giảng dạy, truyền đạt và định hướng.

Cũng vậy, giáo viên Trường Chúa Nhật đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc dạy dỗ lời Chúa và gây dựng đời sống thuộc linh cho quý học viên trong các độ tuổi khác nhau. Xin kính mời quý Hội Thánh cùng tìm hiểu về công tác của một giáo viên Trường Chúa Nhật qua video clip sau đây.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn