Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhận diện kẻ chống đối

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:55-56

“Lúc bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó, mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi.” (BTT)

Chúa Jêsus là người chống đối sao? Ngài giữ luật pháp La Mã và chưa bao giờ phạm lỗi với Đức Chúa Cha. Đúng là Ngài không được những nhà lãnh đạo tôn giáo tôn trọng vì họ chưa bao giờ nhận được thẩm quyền hay sự tôn trọng như vậy từ Đức Chúa Trời. Đó không phải là sự chống nghịch Đức Chúa Trời… mà chính họ là những người chống nghịch qua sự kiêu hãnh và thèm khát quyền lực trong Y-sơ-ra-ên. Đám đông, những người trước đây vui mừng được nhìn thấy phép lạ và nghe lời dạy của Chúa Jêsus, cuối cùng đã bị những nhà lãnh đạo tôn giáo xúi giục để phản lại Con Đức Chúa Trời. Đây là điều luôn ở trong bản chất con người họ.

Chúa Jêsus phán cách uy quyền với đám đông vây quanh Ngài trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Ngài hỏi họ: “Ta là kẻ nổi loạn sao?” Nếu Ngài làm gì trái luật pháp, thì những người lãnh đạo có thể bắt Ngài khi Ngài dạy dỗ trong sân đền thờ. Nhưng họ lại không dám làm vậy vì họ biết Ngài là người tin kính (Ma-thi-ơ 26:5). Bắt Ngài như vậy có thể dẫn đến cuộc nổi loạn ủng hộ Chúa Jêsus và đe dọa quyền lực của giới chức tôn giáo.

Nhưng điều gì đã thay đổi? Những người bình thường từng yêu Chúa giờ quay qua ghét Ngài, trong đó có các môn đồ bất trung với Chúa Jêsus. Họ chạy trốn khỏi vườn Ghết-sê-ma-nê vì cho rằng tự do lẫn mạng sống của họ đang bị đe dọa. Đức tin đã chuyển thành nghi ngờ, niềm vui thành sợ hãi, yêu thương hóa thù hận. Cho dù họ có cảm xúc mạnh mẽ ra sao về Chúa Jêsus cùng những gì tốt đẹp đến từ Đức Chúa Trời, thì khi có cơ hội, họ cũng trở lại với tình trạng thuộc linh của con người tự nhiên, đó là chống nghịch Đức Chúa Trời.

Tất cả chúng ta đều gặp phải nan đề tương tự! Bản chất tự nhiên của chúng ta là nghi ngờ điều Chúa phán, khoe khoang việc mình làm được và bất tuân điều Chúa bảo chúng ta làm. Phản nghịch là bản chất của con người, thậm chí ở những người theo đạo… thậm chí cả những người đã từng nghe về Chúa Jêsus và tin theo Ngài. Chúng ta không cần nhiều sự khích lệ từ thế gian, bản ngã hay ma quỷ để phản nghịch Ngài. Các môn đồ đã nhiều lần học bài học này cách đau thương, nhưng ngay khi họ lãnh trách nhiệm lãnh đạo Hội thánh đầu tiên, họ nhận biết rõ hơn điểm yếu của mình và quyền năng của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 12:9-10). Một khi chúng ta thừa nhận mình mang bản chất phản nghịch thì sẽ dễ dàng nhận diện kẻ chống đối trong chúng ta và sẽ cải thiện được khi còn thời gian.

Lạy Chúa của đời sống con, con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn đúng đắn và chân thật. Con thật hổ thẹn vì bản chất chống nghịch Ngài dù cho con đã được gặp Chúa và bước đi theo Ngài. Xin Chúa thay đổi tấm lòng con để sự kiêu hãnh trong con không biện hộ rằng sự chống nghịch của con là việc tốt, nhưng để con người mới của con sẽ cho biết rằng điều đó là xấu xa. Xin Ngài thay đổi thái độ của con đối với chính con, và đối với Ngài, để con có thể phục vụ Ngài để làm rạng danh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn