Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tiên tri Ê-li-sê

Kinh Thánh: II Vua 2:1-3:21

1/ Sự kêu gọi của Ê-li-sê:
Nếu trong sách I Các Vua, vị Tiên tri nổi bật đáng nhớ là Tiên tri Ê-li, thì trong sách II Các Vua, vị Tiên tri nổi bật đáng nhớ là Ê-li-sê.

Ê-li-sê là người A-bên-mê-hô-la, làm nghề nông. Đức Chúa Trời sai tiên tri Ê-li đến sức dầu cho Ê-li-sê làm tiên tri cho Ngài (I Các Vua 19:16) vì Ngài biết Ê-li-sê hơn bất cứ người nào nên Chúa sai Ê-li đi xức dầu cho Ê-li-sê làm tiên tri cho Ngài.

Trong sách I Các Vua 19:19-21 đã cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã kêu gọi Ê-li-sê như thế nào:

 • I Các Vua 19:19, Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-li kêu gọi Ê-li-sê vào chức vụ bằng biểu tượng ném áo của Ê-li lên mình Ê-li-sê khi Ê-li-sê đang cày ruộng.
 • I Các Vua 19:20, Ê-li-sê nhìn biết sự kêu gọi của Chúa đối với ông và bằng lòng dâng mình cho Chúa. Ông đã bỏ lại đôi bò ông đang cày rồi chạy theo tiên tri Ê-li xin cho phép ông trở về chào từ giã gia đình, tiên tri của Chúa đã đồng ý, Ê-li-sê đã về với gia đình và từ giã cha mẹ, người thân và các tôi tớ của ông.
 • I Các Vua 19:21, Ê-li-sê đã giết bò, ông chẻ cày và dùng cày làm củi để nấu tiệc đãi các người làm việc cho ông. Điều này nói lên sự dứt khoát của ông với chức vụ Chúa giao. Một khi đã quyết định đi theo tiếng gọi của Chúa thì không để cho quá khứ, những công việc cũ lôi kéo mình trở về với đường cũ. Nếu Ê-li-sê không dứt khoát thì nhiều khi ông đã tra tay cầm cày mà còn ngó lại phía sau thì sao. Khi ngó lại phía sau thì khó chuyên tâm mà hầu việc Chúa được (xem Lu-ca 9:62).
 • Đức Chúa Trời kêu gọi Ê-li-sê vào chức vụ khi ông đang làm việc chăm chỉ, siêng năng. Ngài không kêu gọi những người lười biếng, đang vô công rỗi nghề vì những người như vậy mà bước vào hầu việc Chúa sẽ làm nặng gánh thêm cho công việc Chúa, không có kế hoạch gì cả. Những người làm việc siêng năng, chăm chỉ là những người năng động, làm việc có kế hoạch và khi bước vào hầu việc Chúa sẽ hầu việc Chúa một cách tốt nhất, hiệu quả cho công việc Chúa.
 • Ê-li-sê có mười hai đôi bò, có nhiều đầy tớ phục vụ ông, đến nỗi ông phải giết bò chẻ cày để đãi tiệc từ giã họ, với một đội ngũ phục vụ ông và 12 đôi bò để cày thì chúng ta thấy ông giàu có, có thể nói ông là một phú nông thời bấy giờ. Nhưng Ê-li-sê sẵn sàng bỏ mọi sự ông đang có để bước đi hầu việc Chúa mà không hề tiếc rẻ, đắn đo.

Trong chức vụ, Chúa đặt để Ê-li-sê bên cạnh tiên tri Ê-li để tiên tri Ê-li có được người đồng công bên cạnh để hỗ trợ ông nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.

2/Những phép lạ Ê-li-sê đã làm trong chức vụ:

Phải công nhận rằng tiên tri Ê-li-sê là vị tiên tri làm nhiều phép lạ nhất trong các tiên tri được Kinh Thánh nói đến. Kinh Thánh đã ghi lại nhiều phép lạ mà tiên tri Ê-li-sê đã làm.

 • II Các vua 2:13-14, Ê-li-sê đã khởi sự thi hành chức vụ tại sông Giô-đanh qua việc làm phép lạ rẽ nước sông Giô-đanh.
 • II Các vua 2:19-22, Ê-li-sê đã làm phép lạ chữa lành nước độc để người ta có thể uống nước đó mà không bị chết.
 • II Các vua 4:1-7, Ê-li-sê làm phép lạ hóa dầu dư dật để giúp người đàn bà góa.
 • II Các vua 4:8-37, Ê-li-sê cứu con trai người nữ Su-nem sống lại.
 • II Các vua 4:38-41, Ê-li-sê làm phép lạ chữa lành nồi canh độc trong cơn đói kém, sau đó mọi người vẫn ăn được nồi canh đó vì không còn độc tố trong canh.
 • II Các vua 4:42-44, Ê-li-sê hóa bánh nuôi 100 người ăn còn dư lại.
 • II Các vua 5:9-15, Ê-li-sê chữa lành bịnh phung cho Na-a-man, một căn bệnh mà khi ai mắc phải cũng không thể chữa khỏi vì không có thuốc chữa nhưng Na-a-man đến với tiên tri Ê-li-sê và làm theo lời chỉ dạy của tiên tri Ê-li-sê, lời chỉ dạy đó là xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần thì sẽ được lành, ông đã vâng lời làm theo và đã được chữa lành bệnh phung.
 • II Các vua 6:1-7, Ê-li-sê làm phép lạ giúp môn đồ tìm lại được lưỡi rìu bị văng khỏi cán và rớt dưới nước.
 • II Các vua 13:20-21, Mộ phần của Ê-li-sê cứu người đã chết. Khi người ta quăng một người chết vào mộ của Ê-li-sê và xác chết đã sống lại.

Cuộc đời và chức vụ của tiên tri Ê-li-sê đã đem đến nhiều sự nâng đỡ, yên ủi khích lệ nhiều con cái Chúa, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khóa khăn, đói kém, bị kẻ thù bao vây, bị hăm dọa nhưng đầy tớ Chúa vẫn vững vàng đối diện với những điều đó. Tiên tri Ê-li-sê đã đứng vững vì ông tin cậy nơi Chúa và thấy được Chúa luôn ở cùng ông, giúp đỡ ông nên không không sợ quyền thế của con người ở trên đất. Đức Chúa Trời đã dùng ông một cách hữu hiệu cho công tác nhà Ngài, Ngài ban cho ông làm được những phép lạ để dân sự nhìn biết Chúa và cả dân ngoại cũng nhìn biết một Đức Chúa Trời chân thật của Y-sơ-ra-ên khác với các tà thần của thế gian này. Xin Chúa giúp đỡ cho từng con cái Chúa trên bước đường theo Chúa hết lòng yêu Chúa, tin cậy một mình Chúa, sẵn sàng phục vụ Chúa, nếu Chúa kêu gọi bước vào hầu việc Chúa thì cũng sẵn sàng từ bỏ mọi sự mình đang có để đi hầu việc Ngài.

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn