Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhóm lại và phân chia

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:31-33

“Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả.” (BTT)

Phân đoạn Kinh Thánh trên mô tả điều cốt lõi sẽ xảy ra khi Chúa Jêsus tái lâm. Đó sẽ là một sự kiện vĩ đại và kỳ diệu – sự hiện diện vinh hiển của Chúa Jêsus với các thiên sứ vây quanh. Ngài sẽ được xem là Vua của muôn loài và muôn người, và sẽ không một ai chối cãi điều đó. Quyền năng hiển nhiên này sẽ đưa loài người đến với Ngài. Bằng cách nào, chúng ta không thể biết (cũng như chúng ta không biết những con đực và con cái của mọi loài động vật đi vào trong tàu của Nô-ê bằng cách nào), nhưng họ sẽ đến với Ngài.

Sẽ không ai không biết đến hoặc không bị ảnh hưởng bởi sự tái lâm của Ngài. Cả người tin Chúa và người không tin đều sẽ biết rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đến với Ngài để nhận lấy sự phán xét. Giống như mọi sự phán xét khác, sẽ có sự tách biệt giữa người công bình và kẻ có tội; hay như hình ảnh tương đồng mà Chúa Jêsus đã dùng để nói về công việc chăn chiên: sẽ có sự phân chia giữa chiên và dê. Sẽ không có sự phân chia theo gia đình, chi phái, chủng tộc hay quốc gia vì Ngài sẽ chia từng người ra riêng lẻ giống như người chăn phân chia từng con trong bầy gia súc của mình. Ở cuối đoạn, Chúa Jêsus phán “Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời” (Ma-thi-ơ 25:46). Vì vậy, chỉ có một lần phân chia duy nhất và sẽ dẫn đến hai số phận khác nhau đời đời.

Câu chuyện trên chỉ ra một hình ảnh thật nghịch lý. Chúa Jêsus sẽ được xem là Vua trên muôn vua, nhưng Ngài cũng chỉ là người chăn bầy (một người lao động chân tay tầm thường) hiểu rõ từng con chiên hay dê của mình. Ngài gọi chính Ngài là Con Người, nhấn mạnh nhân tính của Ngài; nhưng trong Ngài cũng có thẩm quyền tối cao của Con Đức Chúa Trời. Các sứ đồ tập sự cần phải hiểu về sự phán xét của Ngài: sẽ không có bất kỳ sai sót nào vì Ngài biết rõ từng người một khi họ đứng trước mặt Ngài.

Không một công việc kinh doanh nào có thể thành công nếu không có mục tiêu rõ ràng. Các môn đồ cần biết điều này vì họ sẽ trở thành những người lãnh đạo của Hội Thánh đầu tiên. Và chúng ta cũng thế. Những ai tin Chúa Jêsus cần có một đời sống sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài. Đó thực sự sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng sự trở lại của Ngài không chỉ dành riêng cho chúng ta…mà cho tất cả những ai tin cậy nơi Ngài. Đó là một thách thức đối với chúng ta vì làm thể nào người ta tin Chúa khi mà họ chưa bao giờ được nghe nói về Ngài, về sự chết, hy sinh và ân điển cứu rỗi của Ngài (Rô-ma 10:11-15). Nhiệm vụ của chúng ta là phải nói cho họ biết. Nếu chúng ta quan tâm đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của mình thì còn cách quan tâm nào chu đáo hơn việc nói cho họ biết phải chuẩn bị thế nào để gặp Chúa?

Lạy Chúa là Đấng ban ân điển, cảm ơn Ngài đã ban Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Chuộc con, và dạy con biết nói về Chúa cho bạn bè và đồng nghiệp của mình. Xin Chúa tha thứ vì con chỉ giữ mối tương giao với Chúa cho riêng mình mà không chia sẻ cho người khác biết vì sao con lại có đức tin vững vàng vào sự sống đời đời ở trong Chúa. Xin Chúa giúp con biết nói về Chúa cho những người mà con quan tâm hầu cho họ cũng sẽ trở về với Chúa và được cứu khỏi hình phạt đời đời. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn