Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gia đình là cơ nghiệp

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:34-40

“Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.” (BTT)

Khi Chúa Jêsus trở lại, Ngài sẽ báo cho một số người rằng họ sẽ nhận phần cơ nghiệp của Ngài. Những người ở bên hữu Ngài là những người ủng hộ quyền cai trị của Ngài: họ là chiên của Ngài. Tất cả con cái Chúa đều hưởng phước lành của Đức Chúa Cha, bởi họ đã làm đẹp lòng Ngài nhờ đức tin đặt nơi Chúa Jêsus. Giăng 6:28-29 chép rằng “Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.”

Cơ nghiệp này không phải là phần thưởng vì làm việc chăm chỉ: đây là món quà miễn phí được Chúa chuẩn bị trước khi dựng nên thế gian. Tất cả những gì cần làm là làm sao để món quà được nhận với thái độ biết ơn. Những câu tiếp theo dường như có ý nói rằng những việc lành thực hiện trong cộng đồng, xã hội có thể giúp chúng ta hưởng cơ nghiệp, nhưng không phải vậy. Mấu chốt nằm ở câu cuối – cách cư xử tử tế là dành cho “anh chị em” của Chúa Jêsus. Nói cách khác, cơ nghiệp luôn có trong gia đình của Đấng Christ. Những ai yêu mến Ngài cũng sẽ muốn yêu thương gia đình của Ngài. 1 Giăng 3:14 nói “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết.” Yêu những Cơ Đốc nhân khác có thể là một thách thức nhưng đó là dấu hiệu của người thuộc về Chúa. Đồ ăn, thức uống, chỗ ở, quần áo, chăm sóc người bệnh và người hấp hối, người bị ruồng bỏ và người tù tội… lòng thương xót như vậy là lẽ sống tự nhiên đối với con dân Chúa. Chúng ta làm điều đó không phải để được trả công hay để được tán thưởng mà đây là nhu cầu thực sự và chúng ta thực sự là thành viên của cùng một gia đình. Thật vậy, Chúa Jêsus xem tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của con cái Chúa là một trong những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy những người bày tỏ tình yêu thương thực sự ở trong gia đình của Ngài. Và nếu Ngài ở trong hoàn cảnh túng thiếu như vậy, chắc hẳn họ cũng đã làm điều đó cho Ngài. Mặc dù trong sự thương khó của Chúa Jêsus, Ngài đã bị lìa bỏ – vì vậy, chắc chắn, các môn đồ mắc tội với Ngài khắc ghi sâu sắc những lời này.

Cơ Đốc nhân thật không yêu thương để được phần thưởng; họ được mời đến để nhận phần cơ nghiệp vì họ ở trong gia đình của Đức Chúa Trời và đã thể hiện tình yêu thương một cách thiết thực. Trong một thế giới nơi mà kẻ yếu đuối hoàn toàn thất bại, còn kẻ kiêu ngạo chiến thắng, thì thật thích thú khi biết Đức Chúa Trời xem tình yêu thương, sự quan tâm, thương xót, nhân từ, nhịn nhục, hiền lành, nhẫn nại là bằng chứng người đó thuộc về Ngài, và được quyền dự phần vào cõi đời đời. Những đức tính này là bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23). Nói cách khác, quyền vào Thiên đàng chỉ được ban cho những ai mời Chúa Thánh Linh vào lòng (Rô-ma 8:9). Nếu bạn thuộc về Ngài, hãy để Đức Thánh Linh thúc đẩy bạn yêu thương gia đình của Đức Chúa Trời bằng những cách thực tế, bởi vì bạn yêu Chúa Jêsus và các anh chị em của Ngài (Ga-la-ti 6:10).

Lạy Đức Chúa Trời là Cha. Cảm ơn Ngài vì đã yêu thương con. Xin tha thứ cho con vì đã không yêu người khác trong gia đình của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh vận hành trong con để con bày tỏ tình yêu của Ngài bằng những việc làm thiết thực với con dân Chúa và qua đó thể hiện bản chất của Ngài trên đời sống con cho đến ngày Chúa Jêsus trở lại để ban cơ nghiệp cho con dân Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn