Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sau-lơ: khởi đầu tốt đẹp nhưng kết thúc bi thảm (Phần 3)

“Lạy Cha Thánh, xin giúp chúng con có kết thúc tốt đẹp!” Đây phải là lời cầu nguyện của mọi Cơ Đốc nhân. Một khởi đầu tốt đẹp không đảm bảo một kết thúc thành công. Đây cũng là lời mô tả về cuộc đời của Sau-lơ, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, là người có một khởi đầu rất tốt đẹp (tham chiếu phần 1). Nếu ai đó có cơ hội lớn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì đó là Sau-lơ. Thế nhưng, Sau-lơ kết thúc bằng việc cầu đồng bóng và tự kết liễu cuộc đời trên chiến trường. Điều gì khiến Sau-lơ đánh mất tất cả phước lành Chúa dành cho ông? Nữ giáo sỹ người Tân Tây Lan có viết: “Không vâng lời Đức Chúa Trời giống như nói với Chúa giữ lại mọi phước lành của sự vâng lời. Đó không chỉ là sự dại dột mà còn là tình trạng điên rồ.”

 1. Hậu quả của lòng hận thù:
  Sau-lơ thể hiện lời thề sẽ tiêu diệt Đa-vít một cách riêng tư và công khai.
  a. Những nỗ lực riêng tư để tiêu diệt Đa-vít
  Tham chiếu 1 Sa-mu-ên 18:5,13; 18:10-11; 19:9-10; 18:20-30; 19:1; 19:6 & 20:30-33.
  b. Những nỗ lực công khai để tiêu diệt Đa-vít
  Tham chiếu 1 Sa-mu-ên 19:11-17; 18-21 & 22-24; 23:7-14; 26-28.

Nói tóm lại, một khi Sau-lơ phạm tội bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, ông đã làm gì? Điều đúng Sau-lơ cần làm là xưng tội và kêu xin Chúa tha thứ. Thế nhưng, Sau-lơ giải quyết tội không vâng lời một cách sai lầm theo 3 bước sau:

 • Sau-lơ cố phủ nhận tội của mình
 • Sau-lơ cố bào chữa tội của mình
 • Sau-lơ cố che đậy tội lỗi của mình

5. Kết thúc bi thảm của Sau-lơ
– Bắt đầu với tội bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, Sau-lơ không còn đường quay lại khi hết lần nầy đến lần khác phạm tội nghiêm trọng. Từ một người được chọn làm vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, Sau-lơ có cơ hội được trọng dụng, nhưng đã trở nên kiêu ngạo, sợ con người hơn sợ Đức Chúa Trời, ganh tỵ, ích kỷ. Cuộc đời của Sau-lơ trượt dài trên con đường đến sự thảm bại.
– Sau-lơ phạm tội bội đạo: Sau-lơ cầu đồng bóng tại Ên-đô-rơ (1 Sa-mu-ên 28:3-25)
(1) Lý do việc cầu đồng bóng:
– Đối diện với cuộc xâm lược của quân Phi-li-tin quá đông đảo đang sẵn sàng nghênh chiến.
– Các tiên tri không thể cho Sau-lơ lời khuyên hay sự đảm bảo nào.
– Giê-hô-va Đức Chúa Trời không cho Sau-lơ lời khuyên nào.
(2) Hậu quả việc cầu đồng bóng:
– Sự lừa dối của vua: Sau-lơ tự cải trang, đến gặp người đàn bà đồng bóng và thỉnh cầu bà để ông tiếp xúc với ông Sa-mu-ên, là người đã qua đời.
– Nỗi kinh hoàng của bà đồng bóng: Hai sự kiện khiến bà đồng bóng sợ hãi.
a. Bà đồng bóng nhận ra Sau-lơ.
b. Bà đồng bóng thấy một cụ già đi lên, khoác một chiếc áo choàng. Đó là Sa-mu-ên.
– Tương lai của vua Sau-lơ:
a. Sau-lơ thua trận vào ngày hôm sau.
b. Cả ông và các con trai đều bị giết.
c. Đa-vít là người thừa kế ngôi vua.

Khi tóm tắt nhân vật Sau-lơ, Charles Haddon Spurgeon, nhà truyền đạo trứ danh người Anh của thế kỷ 19 ghi lại: “Tôi nhận thấy rằng mọi điều thật đáng tiếc không hơn không kém cho Sau-lơ khi Chúa lìa khỏi ông. Nhưng không biết làm sao khi mà Sau-lơ không cảm thấy nổi nhục nhã, đau khổ bên trong tâm hồn mình, điều này sẽ xảy ra nếu Sau-lơ thực sự nhận biết Chúa. Tôi không cho rằng tận trong thâm tâm của mình ông từng nhìn biết Chúa. Sau khi được Sa-mu-ên xức dầu, Sau-lơ “trở thành một con người khác, nhưng Sau-lơ không bao giờ trở nên một người mới…” Thật vậy, Sau-lơ đã khởi đầu triều đại mình trong một ngày mới tươi sáng khi ông được xức dầu bởi tiên tri Sa-mu-ên, nhưng ông đã kết thúc triều đại của mình trong đêm tối trong vòng hai năm cai trị khi đang tìm kiếm linh đồng bóng. Sau-lơ có nhiều phẩm chất tốt nhưng vì lòng kiêu ngạo và tội bất tuân mà Sau-lơ mất hết tất cả – mất lòng tôn kính, mất triều đại, mất sinh mạng, mất vương miện cùng mọi phước hạnh của sự vâng lời. Cuộc đời của Sau-lơ có khởi đầu tốt đẹp, nhưng kết thúc bi thảm là vậy.

Những bài học suy gẫm
Có nhiều bài học quý báu dành cho tín hữu về cuộc đời của Sau-lơ, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, sau đây là ba bài học lớn.

1. Hãy ăn năn tội và đừng đổ tội cho người khác
Có nhiều Cơ Đốc nhân đã từng huỷ hoại tiềm năng của mình vì lòng kiêu ngạo, vâng lời nửa vời hoặc đổ thừa tội cho điều gì đó hoặc cho ai đó. Chúng ta sẽ không nếm biết phước hạnh phong phú của Đức Chúa Trời nếu chúng ta không đắc thắng những yếu điểm nầy.

Mọi thứ đều phải bắt đầu bằng cách nhận ra ân điển của Đức Chúa Trời. Mọi người đều đã phạm tội, và bởi ơn yêu thương của Ngài, Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúa Jêsus đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá và sự chết hy sinh của Ngài trả món nợ chúng ta mắc với Đức Chúa Trời. Đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, hãy thừa nhận rằng chúng ta cần ân điển của Ngài. Hãy thành thật xưng tội với Chúa và biết ơn Ngài về mọi phước lành.

2. Hãy khiêm nhường thuận phục và hết lòng tin cậy Chúa.
Sau-lơ đổ lỗi cho người khác về tội không vâng lời của ông. Đừng đổ thừa cho người khác như Sau-lơ. Đừng để lòng kiêu ngạo, sợ hãi, ganh tỵ hoặc giận dữ ăn sâu trong lòng chúng ta, vì điều đó khiến chúng ta trở nên cứng đầu, cứng cổ và rồi bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, dẫn đến phạm tội và chết về phương diện tâm linh.

Hãy nhận biết rằng tấm lòng và đức tin của chúng ta được bày tỏ bởi hành động của chúng ta. Khi khiêm nhường thuận phục và tin cậy Chúa, chúng ta sẽ được phước, để rồi chúng ta sẽ phô bày tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời cho những người xung quanh. Bằng hành động của chúng ta, người ta sẽ đến cùng Đức Chúa Trời.

3. Hãy tin cậy sự hướng dẫn và thời điểm của Đức Chúa Trời.
Sau-lơ không nhìn thấy Đức Chúa Trời. Ông thiếu đức tin khiến ông có cái nhìn lệch lạc về Đức Chúa Trời. Vì vậy, Sau-lơ không tin cậy Chúa và đức tin cũng như lòng nương cậy Chúa của ông không lập vững trong lòng. Ông không bày tỏ đức tin có thể dời núi hay đánh bại kẻ thù được; thay vào đó, ông để lộ ra tấm lòng sợ hãi, ganh tỵ, ích kỷ, và kiêu ngạo.

Đức Chúa Trời không hề lìa hay bỏ chúng ta. Sau-lơ đã không tin điều nầy. Lòng chúng ta hãy biết rõ rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta trước khi chúng ta được sinh ra. Thời điểm của Ngài là hoàn hảo. Đường hướng và kế hoạch của Ngài đầy đủ cho bất cứ điều gì chúng ta đối diện trong cuộc sống. Hãy nhận biết trong lòng mình rằng chỉ trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta chắc chắn sẽ sống đắc thắng. Vì vậy, hãy tin cậy Ngài.

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)
Sách tham khảo
Kinh Thánh tiếng Việt (BTT)
Cadman. Wm. C. Thánh Kinh Tự Điển. Quyển Thượng – Hạ. Nhà in Tin Lành Saigon, 1958.
Henry, Matthew. Matthew Henry’s Commentary on the whole Bible, Vol 1. Joshua to Esther. New York: Flemming H. Revell Company, 1921.
Keil, C.E & Delitzsch, F. Commentary on the Old Testament in Ten Volumes: Joshua, Judges, Ruth, I&II Samuel. Vol 2. Grand Rapids, MI: Wm B Eerdmans, 1982.
Klein, Ralph W. 1 Samuel. Word Biblical Commentary. Vol 10. Watts Waco, Texas: Word Books Publisher.
Marshall, I. Howard et all.,. Thánh Kinh tân tự điển. 3rd Ed. by Viện Thần Học Việt Nam. Nhà xuất bản Hồng Đức, 2009.
Wiersbe, Warren.W. The Wiersbe Bible Commentary: Old Testament. David C. Cook U.K., Kingsway Communications, 2007.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn