Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Làm cho người khác vấp ngã

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:6-7

“Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ, mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội! Vì sự gây nên phạm tội phải có; song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội!” (BTT)

Khi người ta vấp phải vật họ không nhìn thấy ở phía trước thì họ sẽ trượt ngã. Chúa Jêsus đã nói về việc bước vào vương quốc Thiên đàng, và đã dùng một đứa trẻ làm ví dụ về lòng tin đơn sơ và sự phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Sau đó Ngài đưa ra bốn lời cảnh báo nghiêm túc về việc đặt những chướng ngại trên đường đi của người khác khiến cho họ vấp ngã và không vào được nước Đức Chúa Trời.

Lời cảnh báo đầu tiên dành cho bất cứ ai (kể cả những nhà lãnh đạo tôn giáo) đã ngăn cản con trẻ và những người lớn có đức tin như con trẻ vào vương quốc của Đấng Christ và tiếp tục lớn lên trong đức tin. Lời cảnh báo thứ hai dành cho người đời, là những người chưa tin Chúa nhưng lại ngăn cản người khác tiến bước trong mối liên hệ thánh khiết với Đức Chúa Trời, theo Lời của Ngài.

Phép ẩn dụ của Chúa Jêsus về cối đá lớn rất rõ ràng. Chúa đang nói rằng vấn đề nghiêm trọng đến nỗi cần phải hành động triệt để. Mặc dù xã hội của họ coi thường trẻ em và những người sùng đạo xem thường những người đi theo Chúa Jêsus, nhưng Chúa nói rằng thái độ của họ đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời rất nhiều. Hình phạt của Chúa sẽ nghiêm khắc hơn nữa.

Trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, không phải tất cả những ai vấp phạm cũng đều sa ngã. Nhưng Chúa Jêsus muốn các môn đồ hiểu rằng bất cứ điều gì ngăn cản con đường đức tin đều là một vấn đề nghiêm trọng cần phải có hành động triệt để. Ngày nay điều nầy vẫn đúng. Mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và một trong những “đứa nhỏ” (tất cả con cái của Ngài) đều quý giá nên Ngài sẽ xử lý nghiêm khắc những ai tìm cách phá hoại. Cảnh báo được đưa ra để đảm bảo rằng Phúc Âm không chỉ giới hạn cho những người sùng đạo, những người giàu có hoặc những người có ảnh hưởng nhưng được ban phát mà không gây cản trở cho “những đứa nhỏ này” là những người không có quyền lực trong thế gian nầy, nhưng thật quý giá đối với Đức Chúa Trời.

Lạy Cha Thiên Thượng! Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu mến tất cả con cái của Ngài rất nhiều và không coi thường bất kỳ ai, ngay cả khi chúng nó bị cả thế giới coi thường. Xin Ngài tha thứ khi con cản trở không cho một trong những “đứa nhỏ” này tin Chúa Jêsus. Xin giúp con ý thức rõ hơn về trách nhiệm không được để bất kỳ ai đang tìm kiếm Chúa phải vấp ngã. Nguyện con sẽ trở nên vô cùng hữu ích trong vương quốc của Ngài chứ không phải là một trở ngại. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn