Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sam-sôn: Thất bại vì đi theo ý riêng

Sam-sôn là con trai một người Đan, tên là Ma-nô-a, sanh ra tại Xô-rê-a trong biên giới miền Nam, địa phận của Đan, gần xứ người Phi-li-tin. Thiên sứ báo trước cho cha mẹ biết về Sam-sôn ra đời, và sự nghiệp về sau của người. Sam-sôn là người Na-xi-rê từ thuở sanh ra, dao cạo sẽ không đưa qua đầu người, người cũng chẳng uống rượu hay là vật chi say. Chừng nào Sam-sôn còn phục theo những sự kiêng kỵ đó, thì có thần Chúa giáng trên, và có sức mạnh lạ lùng đến nỗi làm được những chiến công lớn nghịch cùng người Phi-li-tin (Các Quan Xét 13:1-24).
Sam-sôn là quan xét thứ mười ba trong dân Y-sơ-ra-ên và ông làm quan xét trong hai mươi năm (Các Quan Xét 14:20, 16:31).

Sam-sôn được cha mẹ chuẩn bị cho sự ra đời của ông rất kỹ. Không những chuẩn bị tốt, chu đáo mà cha mẹ còn dạy ông về một Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đấng quyền năng, Đấng giải cứu. Nói chung, cha mẹ của Sam-sôn dạy ông rất kỹ về Lời Chúa, về người Na-xi-rê để ông sống và làm theo đúng những gì Chúa dạy cho cha mẹ của ông.
Sam-sôn khi lớn lên đã đi theo ý riêng, không làm theo những gì cha mẹ ông đã dạy, không làm theo những gì Chúa dạy nên cuộc đời của ông đã thất bại trong cách sống, cách hành xử với người, trong mối quan hệ với Chúa, trong vấn đề tình cảm hôn nhân gia đình.

* Khi Sam-sôn thất bại vì ông đã thổ lộ hết sự tình về sức mạnh của ông và ông bị người nữ Phi-li-tin cắt hết tóc trên đầu. Kể từ lúc đó thì thần của Đức Giê-hô-va cũng lìa khỏi ông và từ đó ông đã mất hết sức mạnh. Sam-sôn đã đánh cược với tình dục của trần gian nên ông đã thất bại cách ê chề và ông phải bị bắt và nhốt vào ngục để xay cối cho người Phi-li-tin. Đây là bài học nhắc nhở từng con cái Chúa trong vấn đề tình dục, hôn nhân gia đình. Phải tránh xa những người nữ ngoại bang là những người nữ nhìn bề ngoài thấy đẹp nhưng bên trong lòng thì không có Chúa, chỉ có những thần tượng của đời này và nếu cứ thích, chạy theo những người nữ đó thì có ngày cũng chết vì những người nữ không có Chúa (Các Quan Xét 16: 17-21).

* Sau khi Sam-sôn thất bại thì ông đã ăn năn với Chúa và cầu xin Chúa thương xót ban cho ông sức mạnh trở lại để ông báo thù người Phi-li-tin đã móc mắt ông, đã sỉ nhục ông. Đức Chúa Trời đã thấy được lòng ăn năn thống hối của ông nên Ngài ban sức mạnh cho ông và ông đã xô ngã cây cột đỡ mái của đền thờ Đa-gôn và giết chết 3000 người Phi-li-tin. Sam-sôn đã chết chung với những người chưa chịu cắt bì kia (Các Quan Xét 16:27-31).
Sam-sôn đã làm việc lớn bởi đức tin, là bí quyết thật của sức mạnh (Hê-bơ-rơ 11:32). Nếu không bởi đức tin và không bởi sự cầu nguyện ăn năn xưng tội thì ông không thể làm gì cho Chúa. Khi Sam-sôn có đức tin nơi Chúa nên ông đã cầu xin sự thương xót của Chúa và Ngài đã nhậm lời cầu xin của ông và ông nhận được sức mạnh thiên thượng và ông đã giết được rất nhiều người Phi-li-tin khi đền thờ Đa-gôn bị sụp đổ.

*** Sam-sôn đã để lại nhiều bài học nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay. Xin Chúa thăm viếng từng tôi con Chúa để ai nấy trong chúng ta phải sống theo sự dạy dỗ của Chúa, không được đi theo ý riêng, biết ăn năn tội lỗi của mình khi thất bại. Không chơi đùa với lửa, không chọn bạn đời theo mắt mình thích, không cậy vào sức riêng của mình, sự khôn ngoan của riêng mình để mình tránh được những thất bại trong đời sống hầu cho chúng ta sống một đời sống đắc thắng cho Ngài.

(Theo sự hỗ trợ từ Mục sư Nhiệm chức Hồ Hoàng Ân)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn