Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Khoảng trống tâm linh

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 12:43-45

“Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử tế. Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy, số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ nầy cũng như vậy.” (BTT)

“Thiên nhiên ghét khoảng trống” – câu này dường như được nhà vật lý và cũng là triết gia người Hy Lạp Parmenides phát biểu lần đầu tiên vào khoảng năm 485 TCN. Những người khác, kể cả Aristotle, được cho là cũng sử dụng thành ngữ này. Trong vật lý, câu này có nghĩa là nếu bạn loại bỏ mọi thứ, thì phải có điều gì khác lắp vào khoảng trống đó. Khoảng không là môi trường không có vật chất. Đây là điều rất hữu ích khi chúng ta sử dụng máy hút bụi để hút bụi bẩn.

Chúa Jêsus đang nói chuyện với các lãnh đạo tôn giáo về việc trừ tà ma, ra lệnh cho những ác linh ô uế/ bẩn thỉu ra khỏi con người hoặc nơi chốn nào đó. Ngài không thắc mắc về sự hiện hữu của ác linh, mà Ngài đuổi chúng ra khỏi con người. Ngài cũng không nghi ngờ nhu cầu cần phải tước bỏ thẩm quyền của chúng, hay sự bình an đến với người bị quỷ ám khi tà ma bỏ đi. Nhưng Ngài khiến thính giả của Ngài phải xem xét điều gì xảy ra với ác linh bị đuổi đi.

Lời giải thích của Chúa Jêsus thật đơn giản. “Ngôi nhà” là linh hồn của con người. Nếu ác linh đi ra, thì không có lý do gì nó không quay trở lại trừ phi “ngôi nhà” được lấp đầy bởi một linh mạnh hơn. “Ngôi nhà” đã được làm cho sạch sẽ và thậm chí có nhiều chỗ cho quỷ hơn, cho phép những ác linh xấu xa khác cũng vào cư trú. Ý Chúa Jêsus đang muốn nói là mặc dù những người Do Thái trừ tà có thể đuổi một số quỷ nào đó, nhưng họ không có gì thế vào chỗ trống để ngăn không cho ma quỷ quay trở lại. Đó là lý do tại sao con người rất dễ bị tổn thương nếu họ cố gắng thoát khỏi bóng tối mà không tiếp nhận ánh sáng của Đấng Christ.

Ngược lại, Chúa Jêsus hứa ban Đức Thánh Linh để lấp đầy những tấm lòng mà Ngài đã chữa lành (Giăng 14:16-18). Chúa Jêsus không loại bỏ ảnh hưởng của Sa-tan, cũng không để lại một khoảng trống tâm linh. Khi Chúa Jêsus giải quyết sự áp bức của Sa-tan trong đời sống của người nào đó, Ngài cũng hứa sẽ ban Đức Thánh Linh cho họ. Thật vậy, nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy không thể tuyên bố mình thuộc về Ngài (Rô-ma 8:9). Vì thế, sự can thiệp của Chúa Jêsus có hai tác dụng đáng kể: Ngài loại bỏ quyền lực của “vua chúa đời nầy” khi tội lỗi được tha thứ; và thay thế bởi sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Thánh Linh khi người đó được tái sinh (Rô-ma 8:15-16).

Thomas Chalmers, Mục sư người Scotland ở thế kỷ 19 đã viết về “Sức mạnh trục xuất của lòng yêu mến mới.” Ông muốn nói rằng khi ai đó tiếp nhận Chúa Jêsus vào cuộc đời mình, thì quyền lực của Sa-tan phải ra đi và không bao giờ quay trở lại. Thông điệp đơn giản cần loan truyền là “Hãy tiếp nhận Chúa Jêsus.”

Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, con cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus có thẩm quyền để giải quyết mọi hình thức gian ác, như ánh sáng xua tan bóng tối. Xin tha thứ vì con đã thu mình dưới quyền lực dối trá của Sa-tan thay vì tiếp nhận ân điển của Đấng Christ. Xin giúp con đảm bảo rằng con không bao giờ để khoảng trống tâm linh trong đời sống mình; mà con nguyện gần Chúa Jêsus, đọc Lời Chúa và vâng theo để không làm buồn lòng Chúa Thánh Linh. Và xin giúp con dạn dĩ để khuyến khích bạn bè thật lòng tiếp nhận Chúa Jêsus và không để khoảng trống nào cho ma quỷ. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn