Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gia đình của Chúa Jêsus

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 12:46-50

“Khi Đức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng: ‘Đây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.’ Ngài đáp rằng: ‘Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?’ Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta! Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng mẹ ta vậy.” (BTT)

Kinh Thánh bày tỏ cách rõ ràng rằng Chúa Jêsus không phải là một biểu tượng tôn giáo đơn độc đại diện cho tình yêu của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Mẹ của Ngài là Ma-ri, cha về mặt pháp lý là Giô-sép và các anh chị em của Ngài đều sống cùng nhau (mặc dù vào thời điểm Chúa Jêsus thi hành chức vụ, Giô-sép không được đề cập đến, có lẽ ông đã chết). Ma-thi-ơ 13:55-56 tường thuật rằng dân chúng chỉ trích Chúa Jêsus khi nói rằng “Chẳng phải đây là con trai người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ anh ta là Ma-ri, và các em trai của anh ta là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn và Giu-đa sao? Chẳng phải tất cả chị em của anh ta đang ở đây với chúng ta sao? Vậy người này có mối liên hệ gì với họ?”

Trước đây Chúa Jêsus đã chữa lành một người bị quỷ ám không thể nói và không nhìn thấy (Ma-thi-ơ 12:22). Những người Pha-ri-si cho rằng Chúa Jêsus chỉ có thể làm được phép lạ này vì Ngài cũng bị quỷ ám. Phần còn lại của chương tập trung vào lời giải thích của Chúa Jêsus về việc Ngài vĩ đại hơn Sa-tan rất nhiều. Dường như ai đó đã cho người mời gia đình của Chúa Jêsus đến để giải cứu Ngài ra khỏi những “ảo tưởng” như họ đã nhìn thấy. Khi đến nơi, gia đình Ngài không thể vào gặp Chúa Jêsus vì có rất nhiều người ở trong nhà.

Khi Chúa Jêsus nghe thấy họ đang đợi bên ngoài, Ngài tỏ ra bực mình với họ. Thay vì dừng sự dạy dỗ và chào hỏi gia đình, ngay cả trở về nhà với họ, thì Chúa Jêsus đã đặt câu hỏi “Ai là mẹ tôi, và ai là anh em tôi?” Câu trả lời của Ngài là các môn đồ là gia đình của Ngài vì họ tin Ngài và vâng theo những gì Ngài phán (là Lời của Đức Chúa Trời). Vì thế, họ là con cái biết vâng lời của Đức Chúa Cha (Giăng 6:28-29).

Gia đình đích thực của Chúa Jêsus bao gồm những người sẵn lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời muốn rằng ý muốn của Ngài phải được cha mẹ trung tín truyền lại cho con cái, nhưng trong một số trường hợp, họ không biết điều đó – họ không thể định nghĩa hay bịa ra được. Chính Chúa Jêsus là người có quyền làm điều đó. Mặc dù chúng ta có bổn phận phải hiếu kính với cha mẹ mình, nhưng bổn phận của chúng ta đối với Chúa Jêsus phải cao hơn. Nơi nào các nghĩa vụ xung đột, thì chính tiếng nói của Chúa Jêsus phải đóng vai trò quyết định. Ngài không cho phép những người ở gần Ngài làm cho Ngài không vâng phục Cha. Thì chúng ta cũng vậy.

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài về gia đình của con và mọi phước hạnh con nhận được qua gia đình của mình. Xin tha thứ vì những lúc con không vâng lời Ngài vì con muốn làm vui lòng những người ở gần con thay vì làm vui lòng Chúa. Xin giúp con khôn ngoan để học cách nhận biết tiếng của Ngài, và đưa ra những lựa chọn tin kính khi có xung đột về nghĩa vụ để con luôn tôn kính Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn