Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nê-hê-mi: người lãnh đạo đầy nhiệt huyết (Phần 2)

Được sự thôi thúc bởi lòng yêu mến quê hương và dân tộc, ông Nê-hê-mi đã nhờ ơn Chúa mạnh dạn cầu xin vua Ạt-ta-xét-xe cho trở về Giê-ru-sa-lem để xây sửa lại vách thành (Nê-hê-mi 2:4-5). Bởi tay nhân lành của Đức Chúa Trời giúp đỡ, vua Ạt-ta-xét-xe đã đồng ý mọi thỉnh cầu của ông Nê-hê-mi (Nê-hê-mi 2:7-8). Vua đã viết những bức thư gửi các tổng trấn bên kia sông để cho phép Nê-hê-mi được đi ngang qua và ban chiếu chỉ cho A-sáp phải cung cấp gỗ cho Nê-hê-mi trong mọi nhu cầu có cần (Nê-hê-mi 2:7). Ông Nê-hê-mi đã được trở về Giê-ru-sa-lem trong vai trò là một vị tổng trấn để lãnh đạo dân Giu-đa và lên mọi kế hoạch để xây sửa lại tường thành Giê-ru-sa-lem (Nê-hê-mi 5:14).

Qua những gì ông Nê-hê-mi thể hiện trong suốt thời gian ở tại Giê-ru-sa-lem có thể thấy ông là một người lãnh đạo đầy nhiệt huyết cho dân sự và với đất nước.

1. Không ngại gian khó trong công tác
Trong cương vị làm quan tửu chánh tại đế quốc Ba-tư (Nê-hê-mi 1:11), ông Nê-hê-mi chắc chắn có một cuộc sống vinh hoa phú quý và giàu sang. Tuy nhiên, ông đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để dấn thân vì quê hương và dân tộc. Ông mạnh mẽ rời khỏi chốn an nhàn của bản thân để cứu giúp dân sự của Chúa. Dĩ nhiên, ông có thể lường trước những khó khăn, gian nguy trong công tác nhưng không chút ngần ngại hay e dè.

Hành trình trở về Giê-ru-sa-lem từ Ba-tư là một quãng đường dài và không ít khó khăn để di chuyển. Dù vậy, ngay khi đến Giê-ru-sa-lem được ba ngày thì ông lập tức hành động (Nê-hê-mi 2:11). Trong ban đêm, lúc mọi người yên giấc nghỉ ngơi, ông lại chỗi dậy để xem xét trực tiếp và cụ thể những nơi bị hư nát của vách thành Giê-ru-sa-lem (Nê-hê-mi 2:12-15). Qua đây chúng ta thấy được sự tận tâm và nhiệt huyết của ông Nê-hê-mi đối với công việc của đất nước. Ông sẵn sàng dấn thân dù phải chịu nhiều gian khó trong công tác. Trong cương vị là một vị tổng trấn, lãnh đạo toàn thể dân Giu-đa bấy giờ, ông có quyền truyền các quan trưởng đi khảo sát thực tế rồi báo cáo lại cho ông. Nhưng ông đã tự mình làm việc đó dù phải chịu khó nhọc và có thể gặp nguy hiểm.

Không những vậy, trong suốt 52 ngày xây sửa lại vách thành (Nê-hê-mi 6:15) với nhiều khó khăn và nguy hiểm từ những kẻ chống phá (Nê-hê-mi 4:1-3, 7-12), ông Nê-hê-mi không chút ngần ngại, ông luôn hiện diện khắp mọi nơi để đốc thúc, nhắc nhở và khích lệ dân sự vững vàng để hoàn thành mọi việc. Ông luôn đồng hành với dân sự để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống hiểm nguy (Nê-hê-mi 4:13-23).

Tinh thần của ông Nê-hê-mi thật là đáng trân trọng và là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Ngày nay, trong sự phục vụ Chúa, nhiều lúc chúng ta cũng phải chấp nhận hy sinh thời gian, công sức, tài chánh và cả niềm vui cá nhân. Chúng ta ra đi để làm chứng về Chúa, thăm viếng giúp đỡ những người thiếu thốn khó khăn, góp phần cho mọi kế hoạch gây dựng đời sống tâm linh con dân Chúa trong Hội Thánh,… đòi hỏi nhiều sự hy sinh và trả giá. Dầu vậy, xin Chúa cho chúng ta không ngại khó nhưng sẵn sàng dấn thân vì công việc Chúa như ông Nê-hê-mi. Chắc chắn những gì chúng ta chịu vì Chúa sẽ không bao giờ thiệt thòi. Lời Chúa hứa rằng “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau” (Mác 10:28-30).

2. Không dao động trước sự chống đối
Trong công cuộc xây sửa lại vách thành Giê-ru-sa-lem, Nê-hê-mi và dân sự gặp không ít sự chống phá từ phía San-ba-lát, Tô-bi-gia người Am-môn, Ghê-sem người A-rập, Sê-ma-gia, cùng nữ tiên tri Nô-a-đia và các tiên tri khác (Nê-hê-mi 4:1,3; 6:1,10,14). Họ dùng mọi mưu mô gian ác để khiến Nê-hê-mi nản lòng bỏ cuộc và phạm tội với Chúa (Nê-hê-mi 6:9,13). Lúc đầu, họ nhạo báng rằng người Giu-đa yếu nhược làm sao có thể làm được những việc lớn như vậy và nếu có làm thì cũng chẳng ra gì (Nê-hê-mi 4:1-3). Khi họ thấy công việc tiến triển thì tập hợp lại để đánh Giê-ru-sa-lem (Nê-hê-mi 4:7-8). Kế đến, họ lập mưu để tố cáo rằng Nê-hê-mi có ý nổi loạn chống lại vua (Nê-hê-mi 6:6-9). Tuy nhiên, Nê-hê-mi nhận ra thâm ý của họ và tránh đi. Không dừng lại ở đó, họ tiếp tục thuê Sê-ma-gia để dụ Nê-hê-mi vào chính giữa đền thờ hầu tránh sự truy giết của kẻ thù. Nê-hê-mi nhận ra đó là mưu mô của kẻ thù khiến ông phạm tội (Nê-hê-mi 6:13) nên không nghe theo.

Chúng ta thấy rõ ông Nê-hê-mi đã đối diện với rất nhiều sự chống phá từ những kẻ gian ác khi dấn thân cho công việc Chúa. Dầu vậy, trong từng hoàn cảnh, ông không hề rúng động, ông rất bản lĩnh để ứng phó. Trước mọi lời chế nhạo và sự phá hoại của kẻ thù, ông đều trình dâng lên Chúa và nhờ cậy sức lực từ nơi Chúa để tiếp tục hoàn thành công tác Chúa giao (Nê-hê-mi 4:4-5,9; 6:9,14). Ông phó thác kẻ thù vào tay Chúa. Bên cạnh đó, ông cũng khích lệ dân sự vững vàng vì Chúa là Đấng cực đại và đáng kinh sẽ chiến đấu cho họ (Nê-hê-mi 4:14, 20). Và thật như vậy, Chúa không để cho người tin cậy Ngài bị hổ thẹn. Chúa đã bại mưu của những kẻ gian ác đó và thêm sức mạnh cho Nê-hê-mi cùng toàn thể dân sự để sửa xong vách thành trong 52 ngày (Nê-hê-mi 4:9,15; 6:16).

Đây thật là điều khích lệ cho chúng ta ngày nay trong sự phục vụ Chúa vì theo Chúa là đi con đường hẹp nhiều gian nan, trắc trở. Mỗi người sẽ đối diện với những sự khó khăn khác nhau. Chính Chúa Giê-xu từng khẳng định rằng “Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta … Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ”(Ma-thi-ơ 10:22,24). Chúa đi con đường gian khó để hoàn tất công cuộc cứu chuộc con người chúng ta. Những người theo Chúa phục vụ Chúa chắc chắn cũng sẽ không ít gian nan. Dầu vậy, sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58). Chắc chắn sẽ có nhiều điều khiến chúng ta rúng động giống như Nê-hê-mi đã đối diện. Tuy nhiên, hãy trao phó mọi điều cho Chúa, nhờ cậy sức Chúa để vững vàng và tiến lên trên con đường phục vụ Chúa. Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, Chúa nhìn thấy tất cả mọi sự và luôn kịp lúc để giải cứu chúng ta ra khỏi mọi sự hoạn nạn như đã làm đối với Nê-hê-mi và nhiều người tin kính Chúa khác.

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn