Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hầu gái của Na-a-man

Kinh Thánh: II Các vua 5:1-19

Dưới thời trị vì của vua Giô-ram, con trai vua A-háp, vương quốc phía Bắc Y-sơ-ra-ên luôn ở trong tình thế giao tranh với các quốc gia lân bang như Mô-áp, Sy-ri (II Các vua 3:5; 5:2; 6:8). Vì vậy, dân sự lúc bấy giờ đối diện với rất nhiều khó khăn và khổ sở. Nhiều người bị nạn đói hoành hành đến nỗi có người ăn thịt chính con trai của mình (II Các vua 4:38; 6:25; 6:28-29), vua muốn giết tiên tri của Chúa (II Các vua 6:30-31)… Trong tình cảnh khốn khổ đó, còn có một “đứa gái nhỏ” đã bị quân Sy-ri bắt về làm phu tù (II Các vua 5:2).

“Đứa gái nhỏ” này không rõ là bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu cô là người có thể chủ động làm việc nhà và có khả năng phục vụ vì cô được đưa về Sy-ri để hầu hạ vợ Na-a-man. Vào một ngày nọ, khi nghe biết Na-a-man bị bịnh phung, cô đã mạnh dạn đề nghị với bà chủ mình rằng: “Ôi! Chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Sa-ma-ri! Người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bịnh phung” (II Các vua 5:3). Lời nói này của cô đã mang đến hy vọng về sự thay đổi phước hạnh cho Na-a-man và gia đình ông. Và câu nói đó chứa đựng nhiều bài học cho chúng ta ngày nay nơi “cô hầu gái” này.

1. Vững vàng tin cậy Chúa dù giữa sự khủng hoảng của đời sống

Việc bày tỏ đức tin mạnh mẽ giữa hoàn cảnh thuận lợi là điều rất dễ dàng. Tuy nhiên, ngay trong nghịch cảnh mà vẫn một lòng tin cậy nơi Chúa thật vô cùng đáng quý. Điều này đã được thể hiện nơi “cô hầu gái” này.

Khi bị quân Sy-ri bắt, chắc chắn đó là thời điểm vô cùng khủng khiếp đối với cô. Quá nhiều những nỗi kinh hoàng khi cô bị rơi vào tay kẻ thù, bị lìa xa người thân, bạn bè… Tương lai cô hoàn toàn mù mịt khi bị mất tự do và không biết mình sẽ bị đưa đi đâu và số phận sẽ như thế nào… Nghĩ về giai đoạn đó thật hãi hùng với một cô gái nhỏ như vậy. Tuy nhiên, câu nói trong II Các vua 5:3 cho thấy cô hoàn toàn không bi quan hay bất mãn trong hoàn cảnh nô lệ hiện tại. Ngược lại, cô hoàn toàn vững tin vào quyền năng của Chúa sẽ chữa lành cho Na-a-man qua tiên tri của Ngài là Ê-li-sê. Câu nói của cô ngụ ý rằng Na-a-man chắc chắn sẽ được chữa lành khi ông chịu đến với tiên tri của Chúa.

Như vậy, dù trải qua nhiều nỗi khủng hoảng, khốn khổ nhưng niềm tin nơi Đức Chúa Trời quyền năng vẫn mạnh mẽ trong “cô gái nhỏ”. Cô đã không để hoàn cảnh nhấn chìm đức tin của mình. Hơn nữa cô còn biết nắm bắt cơ hội để bày tỏ quyền năng của Chúa. Chính nhờ đó, Na-a-man từ một người không biết gì về Chúa đã chịu lắng nghe và kinh nghiệm rõ ơn giải cứu của Chúa trên cuộc đời mình. Phước hạnh hơn hết là ông đã đặt lòng tin nơi cậy nơi Chúa hoàn toàn sau khi được Chúa chữa lành (II Các vua 5:17-18). Chắc chắn “cô gái nhỏ” này vô cùng vui sướng khi nghe biết điều đó.
Đây thật là điều khích lệ cho mỗi chúng ta trên bước đường theo Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có được sự lạc quan và niềm tin vững chắc nơi Chúa dầu đối diện với hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Lời Chúa giúp chúng ta nhận biết rằng “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”(Rô-ma 8:28). Không có gì là tình cờ hay vô ích trong đời sống của chúng ta. Mọi sự xảy ra đều nằm trong ý định tốt lành của Đức Chúa Trời, Đấng luôn dõi theo và hướng chúng ta đến chỗ phước hạnh nhất. Vì vậy, dầu trước mắt có là khổ đau, mất mát, hay thiệt thòi thì hãy nhìn lên Chúa để thêm lòng trông cậy và rồi Chúa sẽ cho chúng ta nhìn thấy phước hạnh lớn lao qua những hoàn cảnh khổ đau ấy.

2. Đáng tin cậy trong mọi việc

“Cô gái nhỏ” bấy giờ chỉ là hầu gái, một tôi tớ thấp cổ bé họng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khi cô có lời đề nghị với bà chủ mình rằng “Ôi! Chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Sa-ma-ri! Người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bịnh phung” (II Các vua 5:3) thì bà đã chú ý và thuật lại cho chồng mình. Bấy giờ, Na-a-man không những rất quan tâm mà còn thuật lại cho vua Sy-ri nghe (II Các vua 5:4). Sau khi vua Sy-ri nghe xong thì liền tin và khuyến khích Na-a-man nên làm theo lời đề nghị của cô (II Các vua 5:5). Cuối cùng, Na-a-man đã làm theo đúng những gì cô nói.

Như vậy, cả vợ chồng Na-a-man và vua Sy-ri đều tin lời của cô hầu gái này. Điều này chứng tỏ cô là người rất đáng tin cậy và có uy tín. Có lẽ trong thời gian hầu hạ tại nhà của Na-a-man, cô đã rất hăng hái, sốt sắng và trung tín trong vai trò “người hầu gái” của mình. Vợ chồng Na-a-man chắc chắn rất hài lòng về cô. Từ đó, họ hoàn toàn tin tưởng cô và được thuyết phục bởi những lời cô nói.

Hình ảnh “cô gái nhỏ” này thật giống với Giô-sép trong suốt thời gian làm nô lệ cho nhà Phô-ti-pha và lúc bị giam trong ngục. Giô-sép đã luôn thể hiện là một người đáng tin cậy và được trọng dụng (Sáng thế Ký 39:6, 22). Pha-ra-ôn đã nói về Giô-sép “Chúng ta há dễ tìm một người như người nầy, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao?”(Sáng thế Ký 41:38). Lòng tin kính Chúa luôn được thể hiện qua nếp sống trung tín và từ đó sẽ chinh phục người khác bởi uy tín của mình.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta cũng luôn là những người đáng tin cậy. Đây là phẩm chất rất đáng quý và chính là bí quyết để thành công trong cuộc sống và trong sự hầu việc Chúa. Lời Chúa nói rằng: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn” (Lu-ca 16:10). Sự trung tín bày tỏ tính đáng tin cậy nên luôn được cất nhắc lên chỗ cao hơn. Và một người dù ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt nào hay vị trí thấp nào vẫn có thể tỏa sáng bởi sự trung tín của mình. Nguyện Chúa giúp để mỗi chúng ta luôn phát huy sự trung tín trong đời sống của mình.

3. Giàu lòng nhân ái khoan dung với kẻ thù

Dầu đang bị chịu thiệt bởi thân phận nô lệ nhưng cô hầu gái luôn biết nắm lấy cơ hội để làm điều tốt cho người khác. Hơn nữa, người mà cô muốn giúp lại chính là người đã tước mất sự tự do của mình. Cô hoàn toàn không căm ghét hận thù đối với Na-a-man nhưng ngược lại đầy sự khoan dung và thương xót. Lời đề nghị của cô trong II Các vua 5:3 thể hiện mong muốn rằng Na-a-man sẽ được chữa lành. Chắc chắn tình yêu trong Chúa đã giúp cô bỏ qua mọi uất hận cay đắng và sống nhân ái với kẻ thù.

Hình ảnh đẹp nơi cô gái nhỏ này là điều mà Chúa cũng muốn thấy nơi những người theo Ngài. Lời Chúa dạy rằng “Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người… Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (Rô-ma 12:17-21). Đây là điều không đơn giản để làm. Đối xử tốt với người từng làm mình tổn thương, thiệt hại, mất mát thật rất khó. Tuy nhiên, không phải khó là chúng ta được quyền bỏ qua. Đây là điều Chúa muốn chúng ta phải làm. Và chắc chắn chúng ta sẽ làm được khi mặc lấy tình yêu thương của Chúa. Tình yêu thương đó sẽ giúp chúng ta sẵn lòng tha thứ và làm mọi việc lành cho chính người từng làm hại chúng ta. “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự” (I Cô-rinh-tô 13:7).

Nguyện Chúa giúp đỡ để mỗi chúng ta luôn giữ được nếp sống tin kính Chúa: luôn vững vàng tin cậy Chúa trong mọi khủng hoảng của đời sống, luôn đáng tin cậy dù ở vị trí nào và luôn khoan dung nhân ái với tất cả mọi người nhất là người từng làm mình bị tổn thương. Chắc chắn Chúa sẽ đẹp lòng và danh Chúa sẽ được vinh hiển qua cuộc đời chúng ta. A-men.

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn