Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đức tin hành động của ba người bạn Đa-ni-ên

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 1-3

Ba người bạn của Đa-ni-ên (ba bạn Hê-bơ-rơ) vốn thuộc về dòng vua hoặc trong hàng quan sang của người Y-sơ-ra-ên (Đa-ni-ên 1:3-4). Họ là những người yêu kính Đức Chúa Trời nhưng phải chịu chung số phận bị phu tù với những người Y-sơ-ra-ên bất kính trong sự sửa phạt của Chúa. Dầu vậy, họ đã không ngã lòng hay lui đi trong đức tin. Họ vẫn một lòng tôn kính Đức Chúa Trời và đức tin ấy càng tỏa sáng hơn qua những cám dỗ và thử thách mà họ đối diện ở Ba-by-lôn. Điều đó đã được ghi nhận trong sách Đa-ni-ên chương 1-3.

1. Họ kiên quyết khước từ những lợi lộc trái với niềm tin

Khi bị bắt về Ba-by-lôn, ba bạn Hê-bơ-rơ thuộc nhóm những người Y-sơ-ra-ên được vua Nê-bu-cát-nết-sa chọn để rèn luyện về tri thức, khoa học và văn hóa của người Canh-đê hầu cho sau 3 năm họ trở thành những người đứng chầu trong cung vua. Họ cũng được đổi tên theo cách của người Canh-đê: Ha-na-nia đổi thành Sa-đơ-rắc, Mi-sa-ên thành Mê-sác, và A-xa-ria thành A-bết-nê-gô (Đa-ni-ên 1:3-7). Tiếp theo đó, mỗi ngày họ được vua ban cho “đồ ngon vua ăn và rượu vua uống” (Đa-ni-ên 1:5). Đối với nhiều người, đây là đặc ân không dễ có và có lẽ mọi công dân đều mơ ước có được. Tuy nhiên, khi nghe biết điều này ba bạn Hê-bơ-rơ và Đa-ni-ên đã “quyết định trong lòng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống” (Đa-ni-ên 1:8). Họ nhất trí với nhau là không đụng đến những đồ ăn thức uống đó vì họ biết tất cả đã được dâng cho thần tượng trước khi ban cho họ. Họ nhận biết mình là con cái của Đức Chúa Trời nên quyết liệt tránh xa đối với mọi điều liên quan đến thần tượng. Họ kiên định trong sự vâng lời Đức Chúa Trời. Họ không bị lay động bởi những lợi lộc của đời này.

Đây là điều mà mỗi chúng ta cần lắm lưu ý trong bước đường theo Chúa của mình. Thế gian ngày nay cũng như Ba-by-lôn thời xưa luôn muốn đẩy chúng ta đến nếp sống ô uế, thờ hình tượng, chống nghịch Chúa. Nó có thể không kêu gọi chúng ta bỏ sự tin kính Chúa nhưng sẽ dùng những món lợi của đời như tiền tài, của cải, danh vọng, chức tước, địa vị, tiếng tăm để hướng lòng chúng ta xa Chúa lúc nào không hay. Những sự lôi cuốn vô cùng tinh vi và xảo quyệt mà nếu không cẩn trọng dễ lắm chúng ta sẽ bị sa chân vào. Xin Chúa cho chúng ta luôn sáng suốt và khôn ngoan cùng ý chí mạnh mẽ như ba bạn Hê-bơ-rơ để nhận ra và mạnh dạn khước từ những món lợi ô uế không đẹp lòng Chúa. Hãy luôn “xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm,…” (Ê-phê-sô 5:10-11) và “bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22).

2. Họ sẵn sàng trả giá cho niềm tin của mình

Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng và truyền cho tất cả mọi người dân phải quỳ lạy pho tượng đó trong ngày khánh thành. Sắc lệnh vua ban có kèm theo lời cảnh báo rằng: “Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lạy, tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực” (Đa-ni-ên 3:6).

Trong lúc đó, ba bạn Hê-bơ-rơ đang được đặt cai trị tỉnh Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 3:12) cũng được triệu tập để tham dự chung với tất cả mọi người. Điều đó có nghĩa là họ bị buộc phải quỳ lạy pho tượng vàng của vua. Họ bị đặt vào tình thế vô cùng khó khăn đối với niềm tin nơi Chúa. Nếu họ không quỳ lạy thì sẽ bị quăng vào lò lửa hực. Còn nếu họ chịu thỏa hiệp lúc đó, họ sẽ thoát khỏi lò lửa hực của con người nhưng lại phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Đây là thách thức không đơn giản vì liên quan đến sự sống và cái chết. Họ có thể tự trấn an rằng miễn sao lòng mình tin Chúa là được, cứ làm giống mọi người để thoát chết. Tuy nhiên, họ không do dự hay tính toán thiệt hơn. Họ vẫn đứng sừng sững nêu cao đức tin nơi Chúa. Họ biết chắc lò lửa hực cùng cái chết đau đớn đang chờ đợi khi họ quyết không quỳ lạy pho tượng của vua. Dầu vậy, họ không chút run sợ, cũng không bàn với thịt và huyết, họ sẵn sàng trả giá cho niềm tin nơi Chúa. Họ chọn đứng vì lòng kính sợ Chúa. Họ thà đẹp lòng Chúa hơn làm vui lòng con người. Họ quyết lòng giữ vẹn niềm tin nơi Chúa. Không điều gì có thể làm lung lay lòng tin kính Chúa của họ.

Khi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn nghe biết điều đó vô cùng tức giận. Dầu vậy, vua vẫn cho họ thêm một cơ hội kèm theo lời cảnh cáo rằng nếu họ không chịu quỳ lạy trước pho tượng thì họ sẽ bị quăng vào lò lửa. Họ vẫn kiên định và trả lời một cách mạnh mẽ đầy sự can đảm rằng:“Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, về sự nầy, không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (Đa-ni-ên 3:14-18).

Thật không dễ để mạnh mẽ bày tỏ đức tin giữa những con người có thế lực cùng mối nguy hại đến tính mạng trước mắt. Nhưng ba bạn Hê-bơ-rơ đã làm được. Họ sẵn sàng chết để giữ vẹn niềm tin nơi Chúa. Họ nhận biết Đấng họ tôn thờ là Đức Chúa Trời thực hữu, luôn ở cùng và có chương trình tốt nhất cho họ. Họ tin Chúa có đủ năng quyền để giải cứu họ khỏi lò lửa hực và nếu Chúa không giải cứu thì họ vẫn tin đó là điều tốt nhất Chúa dành cho họ.

Ba bạn Hê-bơ-rơ đã làm được, còn chúng ta thì sao? Nguyện Chúa giúp sức để mỗi chúng ta cũng dám sống cho Chúa và mạnh mẽ bày tỏ đức tin dầu cho phải trả giá vì niềm tin của mình.

3. Họ được phước dư dật trong sự vâng lời

Ba bạn Hê-bơ-rơ đã không bị khuất phục bởi những lợi lộc đời này. Họ cũng sẵn sàng trả giá cho niềm tin của mình. Và Đức Chúa Trời đã không khiến những người tin cậy Ngài phải hổ thẹn (Thi thiên 25:3). Ngài đã luôn giải cứu họ cách phước hạnh trong mọi hoàn cảnh.

Khi họ quyết tâm khước từ những lợi lộc ô uế không đẹp lòng Chúa thì Chúa ban cho họ được ơn trước người làm đầu hoạn quan Át-bê-na, người cai quản họ trong suốt thời gian huấn luyện (Đa-ni-ên 1:9-16). Át-bê-na đã sẵn lòng giúp đỡ để họ không phải ăn thức ăn và uống rượu của vua. Họ được thuận lợi trong việc giữ nếp sống tin kính giữa những người bất kính. Bên cạnh đó, Chúa ban cho họ sự khôn ngoan và thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức giỏi gấp 10 lần những thuật sĩ và đồng bóng trong cả nước Ba-by-lôn. Nhờ đó, họ được đứng vào những vị trí quan trọng trong cung vua (Đa-ni-ên 1:17-21).

Bên cạnh đó, khi họ sẵn sàng trả giá cho niềm tin, chấp nhận bị quăng vào lò lửa hực chứ không quỳ lạy pho tượng thì Chúa đã hiện ra bảo vệ họ ngay trong lò lửa (Đa-ni-ên 3:25). Lò lửa hực không làm gì được họ bởi sự che chở của Chúa. Họ bước ra khỏi lò lửa một cách bình an, không có cọng tóc nào bị sém, áo xống họ vẫn nguyên vẹn và không chút mùi lửa (Đa-ni-ên 3:27). Một điều kỳ diệu vô cùng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời bao phủ trên họ. Có lẽ đây là phước hạnh tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban cho bởi tấm lòng trung kiên của họ nơi Chúa. Chắc chắn điều này sẽ thêm lên lòng tin quyết để họ vững vàng theo Chúa cho đến cuối cùng.

Học biết về những phước hạnh theo sau những khó khăn nguy hiểm mà ba bạn Đa-ni-ên đã nhận được thật khích lệ cho mỗi chúng ta trên bước đường theo Chúa. Chúng ta biết rằng sự cám dỗ, bắt bớ, thử thách trong niềm tin là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi nó sẽ rất khốc liệt và nguy hại đến chính mạng sống của chúng ta giống như ba bạn Hê-bơ-rơ đã bị quăng vào lò lửa hực. Nhưng khi chúng ta mạnh mẽ dám sống cho Chúa thì ơn phước của Ngài sẽ tuôn đổ dư dật trên đời sống của chúng ta. Lời Chúa khích lệ rằng “Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 5:11-12). Điều quan trọng để kinh nghiệm được phước hạnh đó là đức tin cùng sự vâng lời. Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời (trích lời trong bài Thánh ca 261 “Tin cậy vâng lời”).

Nguyện Chúa thêm sức và giúp đỡ để mỗi chúng ta luôn bày tỏ đức tin một cách sống động như ba bạn của Đa-ni-ên. A-men.

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn