Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hội Thánh Tin Lành Gia Định (1950)

 “Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.” – Thi Thiên 126: 5-6

Vào năm 1926, Truyền đạo sinh Bùi Tự Do được bổ nhiệm về vùng Gia Định, để thực hiện công tác gieo giống Tin Lành. Một năm sau, thầy phải trở về trường Kinh Thánh để hoàn tất chương trình tốt nghiệp thần học. Truyền đạo sinh Kiều Công Thảo, giáo sư P.E Carlson, tiếp sau là Truyền đạo sinh Lê Văn Quế đã tiếp nối để rao giảng Tin Lành. Tuy nhiên, đến năm 1929, tình hình thời cuộc trở nên khó khăn, việc truyền giảng tại Gia Định phải tạm ngừng.

Năm 1937, Mục sư Lê Đình Tươi – Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, đồng thời cũng là quản nhiệm Hội Thánh Sài Gòn, đã cậy ơn Chúa mở một Hội Thánh mới tại Phú Nhuận. Truyền đạo sinh Phạm Văn Nam, sau đó là Truyền đạo Nguyễn Ngọc Chiếu đã đến và hầu việc Chúa cùng Hội Thánh. Tuy nhiên, một lần nữa, công việc nhà Ngài lại bị gián đoạn, do những lý do khách quan thời bấy giờ.

Năm 1950, nhận thấy tiềm năng phát triển công việc Chúa tại vùng Gia Định, Ban Trị Sự Địa Hạt Nam Kỳ đã sai phái Mục sư Kiều Công Thảo, cộng tác cùng giáo sĩ I.R.Stebbins, bắt đầu đẩy mạnh việc truyền giảng tại đây.

Ngày 16/4/1950 là ngày vô cùng đặc biệt của Hội Thánh Tin Lành Gia Định. Buổi nhóm đầu tiên của Hội Thánh đã được diễn ra, với sự hiện diện của Mục sư Trần Xuân Hỷ – Chủ nhiệm Địa Hạt, đồng thời cũng là quản nhiệm của Hội Thánh Sài Gòn. Đây được xem là thời điểm Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Gia Định được chính thức thành lập.

Từ 37 tín hữu đầu tiên, Hội Thánh đã được Chúa ban phước dư dật. Dù còn nhiều khó khăn trong thời gian đầu, nhưng con cái Ngài vẫn trung tín bước đi theo Chúa. Chỉ trong vài tháng, từ 37 tín hữu, Hội Thánh đã phát triển vượt bậc, lên đến con số hàng trăm người.

Hội Thánh cứ tiếp tục lớn mạnh, phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Lễ Khánh thành và Cung hiến nhà thờ được tổ chức vào ngày 18/5/1958 cách long trọng, trong sự vui mừng của con cái Chúa. Hội Thánh cứ tiếp tục kết quả trong công tác nhà Ngài, đẩy mạnh cả công tác nuôi dưỡng tín hữu, cũng như truyền giảng cho thân hữu.

Sau sự kiện 30/4/1975, con dân Chúa khắp nơi đều đối diện với những khó khăn, thử thách. Tuy vậy, Hội Thánh vẫn tiếp tục cậy nhờ ơn Chúa, từng bước gây dựng đời sống đức tin của con cái Ngài. Đến năm 1999, Hội Thánh đã tổ chức được 3 buổi lễ mỗi ngày Chúa Nhật, đáp ứng nhu cầu khao khát lời Chúa cho tín hữu.

Từ năm 2000, số lượng tín hữu nhóm lại mỗi tuần lên đến 1500 người. Nhận thấy nhu cầu nhóm lại của con dân Chúa ngày càng tăng trưởng, Hội Thánh bắt đầu cầu nguyện và dâng hiến cho việc xây dựng lại nhà Chúa. Ngày 08/10/2011, Hội Thánh vui mừng tổ chức Lễ Cung hiến nhà thờ mới cho Chúa, với tổng kinh phí hơn 21 tỉ đồng.

Bên cạnh việc phát triển Hội Thánh, Chúa cho Hội Thánh Gia Định mở được thêm hai điểm nhóm: Điểm nhóm Hiệp Bình Chánh và Điểm nhóm Bình Mỹ. Đặc biệt là đến năm 2020, Điểm nhóm Hiệp Bình Chánh đã được công nhận là Chi hội chính thức.

Cảm tạ Chúa dù trong thuận cảnh hay nghịch thời, Ngài không bao giờ quên Hội Thánh của Ngài. Chỉ từ 37 tín hữu đầu tiên, Hội Thánh Tin Lành Gia Định đã kết quả vô số cho Ngài. Số lượng tín hữu hiện nay của Hội Thánh khoảng 3.500 người, với 7 ban hát lễ và 19 Ban ngành.

Từ năm 2018 đến nay, Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt được bổ nhiệm về lo cho công việc Chúa tại Hội Thánh Gia Định. Cùng góp phần với Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt hiện nay có:

Ông bà Mục sư Nhiệm chức Đỗ Ngọc Hoà- Phụ tá Quản nhiệm.

Thầy cô Truyền đạo Lê Trường Thanh- Phụ tá Quản nhiệm (2018-2020).

Ông bà Mục sư Trịnh Chiến- Cộng tác giảng dạy.

Ông bà Mục sư Trần Tuôi- Cộng tác thăm viếng.

Ông bà Mục sư Nhiệm chức Trần Đỗ Phúc- Cộng tác lo Điểm nhóm Bình Mỹ.

Cảm tạ ơn Chúa, vì Ngài vẫn luôn đồng hành, ban ơn, dẫn dắt Hội Thánh trong suốt những tháng ngày đã qua và chắc rằng Chúa vẫn luôn ở cùng Hội Thánh trong chặng đường sắp đến để tiếp tục mở mang nhà Chúa và cao rao Tin Lành của Ngài.

Ban Truyền thông HTTL. Sài Gòn

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn