Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

A-bên: Được xưng công bình bởi đức tin

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 4:1-8, Hê-bơ-rơ 11:4

1. A-bên là người thờ phượng Đức Chúa Trời (Sáng 4:1-8).

Thờ phượng Đức Chúa Trời là ra mắt Ngài, lắng nghe Ngài phán dạy, ca ngợi Ngài, phủ phục xuống trước Chúa. Được thờ phượng Đức Chúa Trời là một đặc ân cao quý, điều đó nói lên sự cao cả của linh hồn. Chỉ có loài người là loài có linh hồn mới ra mắt thờ phượng Chúa được, các loài khác không có loài nào thờ phượng Đức Chúa Trời được.

Người thờ phượng Đức Chúa Trời phải hướng tấm lòng, tâm trí, ý chí, tình cảm của mình về Đấng tối cao nhất của cả cõi hoàn vũ.

A-bên thờ phượng Đức Chúa Trời vì ông ý thức được tầm quan trọng của sự thờ phượng, sự ra mắt Đức Chúa Trời nên ông ra mắt thờ phượng Chúa theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời truyền dạy cho cha mẹ ông.

2. A-bên là người có đức tin nơi Đức Chúa Trời: (Hê-bơ-rơ 11:4).

Nhờ có đức tin nơi Đức Chúa Trời nên A-bên có thể đến gần Đức Chúa Trời. Nếu không có đức tin nơi Chúa thì ông A-bên sẽ không đến gần Chúa.

Nhờ đức tin đó mà A-bên đã ra mắt thờ phượng Đức Chúa Trời mà không có một sự ngăn trở nào. Đức tin đã đem A-bên đến gần Chúa và khi đến gần Chúa thì ông được trò chuyện với Chúa, ông hiểu được ý muốn của Ngài, ông sống theo Lời dạy của Chúa.

Có đức tin nơi Đức Chúa Trời là tin rằng Ngài là Đấng hằng hữu, Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật và là Đấng Tạo Dựng nên con người chúng ta.

3. A-bên được xưng công bình bởi đức tin: (Hê-bơ-rơ 11:4)

Chúa xưng ông A-bên là công bình bởi đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời. Ngài không xưng công bình cho ông bởi cớ việc làm vì không có việc làm nào đủ để chúng ta được Chúa xưng là công bình.

Nếu không có đức tin thì ông A-bên sẽ không đến với Đức Chúa Trời và ông cũng không dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời theo những gì Ngài dạy.

Ngày nay, chúng ta được Chúa xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Jêsus, tức Ngài tuyên bố chúng ta trắng án bởi cớ Chúa Jêsus đã gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá và chúng ta được Ngài tha tội khi chúng ta tin nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời mình.

4. A-bên dâng của lễ cho Đức Chúa Trời và được Ngài chấp nhận: (Sáng 4:4).

Của lễ mà A-bên dâng lên cho Chúa là một con chiên con đầu lòng cùng mỡ nó. Đây là của lễ mà Đức Chúa Trời đẹp lòng và Ngài đã chấp nhận của lễ A-bên dâng lên cho Chúa. Tại sao của lễ A-bên dâng lên cho Chúa được Chúa chấp nhận mà của lễ của Ca-in lại không được Chúa chấp nhận? Vì A-bên đã làm theo đúng với những gì Đức Chúa Trời đã dạy bảo cha mẹ của ông và ông đã vâng lời làm theo những gì cha mẹ dạy.

Việc vâng theo những gì Chúa dạy là điều rất quan trọng, không phải muốn làm gì theo ý thích của mình là được. Ông A-bên đã vâng giữ và làm theo những gì mà ông đã được dạy bảo qua cha mẹ nên khi ông đến dâng của lễ cho Chúa theo đúng những gì Ngài đã phán dạy thì ông được Chúa chấp nhận.

Chúng ta đừng tưởng những của lễ chúng ta dâng lên cho Ngài đều được Ngài chấp nhận. Những của lễ chúng ta dâng lên cho Chúa phải đúng với điều Chúa dạy. Ông Ca-in vẫn dâng một của lễ bằng thổ sản cho Chúa nhưng không được Chúa nhậm vì không đúng với sự dạy dỗ của Chúa hoặc là thái độ dâng của ông không đẹp lòng Chúa.

5. A-bên bị anh mình là Ca-in ganh ghét: (Sáng Thế Ký 4:5)

Anh của A-bên ganh ghét với A-bên vì Đức Chúa Trời nhậm của lễ A-bên dâng lên cho Ngài mà không nhận của lễ của Ca-in.

Anh của A-bên là Ca-in làm sai mà không biết sửa sai rồi đi ganh ghét với em mình là người làm đúng thì không thể nào chấp nhận được. Đó là tinh thần không cầu tiến, không biết sửa đổi mà cứ cố chấp về những việc làm sai trái của mình thì người đó càng sống trong sự thất bại.

A-bên là một người em hiền lành, kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, có đức tin nơi Chúa nên A-bên bị anh mình ganh ghét.

Sự ganh ghét là một việc làm xấu, một việc làm không ích lợi cho chính bản thân người đó, nếu chỉ sống trong sự ganh ghét với người khác thì người đó là miếng mồi ngon của ma quỷ và ma quỷ sẽ xui khiến cho người sống trong sự ganh ghét không thể nào sống vui, không thể nào sống trong sự bình an. Nó khiến cho người đó sống trong lo lắng, sợ hãi, bất an, đầy sự cay đắng, toan tính.

6. A-bên bị anh mình giết: (Sáng Thế Ký 4:8)

Việc A-bên bị giết bởi anh mình là vì Ca-in không kiểm soát được cơn giận, Ca-in không kính sợ Chúa, Ca-in không làm theo Lời Chúa dạy, ông cũng không yêu thương em mình, không vâng lời cha mẹ nên Ca-in đã sống trong sự bất hiếu với cha mẹ, giết em của mình.

A-bên bị giết chết vì lòng căm giận của Ca-in về của lễ của ông không được Chúa nhậm.

Chúng ta đã thờ phượng Chúa như thế nào trong những ngày qua. Mỗi khi đến với Chúa, chúng ta có đức tin nơi Ngài không hay chúng ta còn nghi ngờ Ngài. Chúng ta có đang ganh ghét ai khi thấy người kia tốt, người kia yêu mến Chúa và được Chúa ban phước. Xin Chúa giúp đỡ quý vị để mình không ganh tị, ganh ghét với người khác. Mỗi lần ra mắt Chúa và thờ phượng Ngài, chúng ta đã dâng cho Ngài những của lễ như thế nào và những của lễ đó có đẹp lòng Chúa không? Có được Ngài chấp nhận không?

(Theo sự hỗ trợ của MSNC. Hồ Hoàng Ân)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn