Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sứ mạng nguy hiểm nhưng được chăm sóc

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:29-31

“Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.” (BTT)

Chúa Jêsus không bao giờ hứa với các môn đồ rằng họ sẽ có một cuộc sống dễ dàng, mà hoàn toàn ngược lại. Nhưng họ không được nản lòng trước sự chống đối (Mat 10:22) vì cuối cùng Chúa sẽ bênh vực người thuộc về Ngài. Trong lúc chờ đợi, thậm chí khi họ chịu gian khổ và bắt bớ, Chúa vẫn biết mọi điều đó và Ngài quan tâm chăm sóc họ … vì vậy, họ không nên bị cám dỗ sợ hãi.

Chúa Jêsus minh họa điều này bằng hình ảnh chim sẻ, những chú chim nhỏ bị người ta đặt bẫy và bán để làm thức ăn. Người nghèo có thể mua hai con chim với giá rất rẻ. Chúa Jêsus không bàn luận về đạo đức của kiểu giao dịch đó, mà Ngài nói rằng Đức Chúa Cha biết mỗi lần một con chim bị mắc bẫy, và không có con chim nào rơi xuống đất mà Cha không biết. Chúng thật không phải là những đàn chim vô danh, mà Đức Chúa Trời biết và trân trọng từng con. Mặc dù từng con chim rồi sẽ phải chết cách này hay cách khác, nhưng Chúa vẫn quan tâm đến từng con cho đến thời điểm của nó.

Đức Chúa Trời biết từng chi tiết trong đời sống chúng ta, ngay cả số tóc trên đầu của mỗi chúng ta. Không có điều gì mà Ngài không để ý đến. Là Đấng Tạo Hóa, Ngài luôn xem xét mọi vật Ngài đã dựng nên. Đó là vì Ngài hết sức quan tâm đến mọi tạo vật của Ngài. Vì vậy, các môn đồ cần phải biết rằng khi họ được sai đi, họ được quý trọng và sẽ không bao giờ bị Ngài bỏ rơi. Ngay cả khi phải qua đời vì sự bắt bớ, họ cũng không nên sợ hãi, nhưng phải tin rằng Đức Chúa Trời vẫn trân quý bồng ẵm họ (Công 7:54-60).

Chăm sóc bản thân ở mức tốt nhất có thể là điều đúng, nhưng thật sai lầm khi chúng ta cho rằng mình là người bảo vệ tối hậu cho bản thân. Trách nhiệm đó nằm trong tay một mình Đức Chúa Trời; và Ngài bảo vệ người thuộc về Ngài. Ai rồi cũng sẽ phải chết, nhưng ngay cả thời điểm và hoàn cảnh dẫn đến sự chết đều nằm trong bàn tay yêu thương của Chúa. Trách nhiệm của chúng ta là tiếp tục thờ phượng và làm chứng về Chúa cho đến khi Ngài gọi chúng ta về nhà Cha. Sợ hãi chỉ làm hại chúng ta và phá hỏng các mục đích của Chúa; nó vô hiệu hoá sự thờ phượng của chúng ta và cản trở việc làm chứng của chúng ta. Vì vậy, đừng sợ, vì đối với Đức Chúa Trời bạn có giá trị nhiều hơn bạn nghĩ.

Lạy Cha Thiên Thượng, con cảm ơn Chúa vì Ngài biết tất cả về con, quý trọng con và quan tâm đến con. Xin Chúa tha thứ cho con vì những lần con sợ hãi, và để sự sợ hãi kiểm soát lời nói và hành động của con khi cố gắng tự bảo vệ mình. Xin giải thoát con khỏi sự trói buộc của bản năng tự bảo vệ và đưa con vào sự an toàn khi sống bằng đức tin mỗi ngày. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn